صندوق سخاوت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری لغو شده است

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که صندوق سخاوت این اتاق لغو شده و بازرگانان به گونه انفرادی به افراد نادار در ماه رمضان کمک می‌کنند.

این اتاق در حالی از لغو صندوق سخاوت سخن می‌زند که شمار زیادی از شهروندان کشور با چالش‌های اقتصادی دست‌وگریبان استند.

خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، گفت: «تجارها و سرمایه‌دارها، کم شده. بخاطریکه کار و بار خوب نیست و از طرف دیگر خودشان کمک می‌کنند.

همزمان با این، شماری از باشندگان کابل می‌گویند که برای افطاری و سحری خوراک مناسب ندارند و با مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو استند.

کریم الله که کراچی دستی دارد، می‌گوید که توان آماده سازی خوراک خوب برای اعضای خانواده‌اش در ماه رمضان را ندارد. او گفت: «خوراک درست نیست. پس شب نان و چای خوردیم. حالی هم طرف کار می‌روم، کراچی‌رانی می‌کنیم.»

برخی دیگر از باشندگان پایتخت از بازرگانان می‌خواهد که در این ماه دست افراد نادار را بگیرند.

علی مدد، باشنده کابل، به طلوع‌نیوز گفت: «اولین روز ماه رمضان است. نان و چای خوردیم. شب هم کچالو خوردیم. از تجارهای ما می‌خواهیم که در این ماه مبارک رمضان با ما کمک کند.»

عبدالله، یکی دیگر از باشندگان کابل، گفت: «این ماه، ماه مبارک رمضان است. سر شب (نان) نداریم. پس شب نداریم که ما بخوریم.»

در سال‌های پیش، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ماه رمضان به افراد نادار خواربار توزیع می‌کرد.

منبع

Be the first to comment on "صندوق سخاوت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری لغو شده است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*