غلام‌حضرت و جشن فراغت از تحصیل در شصت سالگی

غلام‌حضرت ۶۰ ساله به تازه‌گی از بخش ادبیات پشتوی دانشکده آموزش وپرورش دانش‌گاه پکتیا، سند فراغت به دست آورده است.

او که پس از ختم وظیفه آموزگاری، ۷۰ دختر را درمنطقه خود شان در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا، به گونه رایگان آموزش می‌دهد، از جوانان می‌خواهد تا به آموزش خود، ادامه دهند.

غلام‌حضرت ۶۰، به طلوع‌نیوز، گفت: «از ولسوالی خودمان تا اینجا یک ونیم ساعت راه است و به کمک استادها که خداوند برای شان خیر بدهد امروز فارغ شدم.»

نزدیک به یک‌هزارو ۵۰۰ تن دانش‌جو، از دانشکده‌های گوناگون دانش‌گاه پکتیا، سند فراغت به دست آوردند.

دانشجویان فارغ شده، از شرایط کاری در کشورنگران هستند و از امارت اسلامی می‌خواهند که برای آنان، زمینه‌های کاری را فراهم سازند.

محمد حسين، تازه فارغ شده، گفت: «خواهش ما از دولت این است که برای ما زمینه کار را فراهم کند در رشته‌های ما و از فارغ شده‌ها می‌خواهم که حوصله داشته باشند و از کشور نروند.»

محمد فيصل يوسفی، تازه فارغ شده، می‌گوید: «از جوانان افغان می‌خواهم که کشور را ترک نکنید چون جوانان کشور را می‌سازد.»

در همین حال، رییس دانش‌گاه پکتیا می‌گوید که امارت اسلامی برای جذب افراد مسلکی در ادارت دولتی، متعهد است.

عبدالحکیم حمدی، رییس دانش‌گاه پکتیا، گفت: «دانش‌جویان که فارغ شده‌اند اگر ظرفیت علمی داشته‌ باشند ما برای آن‌ها لایحه جذب را ساخته‌ایم و ان‌شاء‌الله در هر بخش که نیاز باشد جذب خواهند شد.»

دانش‌گاه پکتیا، ۹ دانشکده دارد که امسال از ۷ دانشکده‌ی آن، یک هزارو ۴۴۸ دانشجو، سند فراغت بدست آوردند.

منبع

Be the first to comment on "غلام‌حضرت و جشن فراغت از تحصیل در شصت سالگی"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*