انتقاد بازرگانان زن از نبود بازار فروش برای ساخته‏‌های دستی شان

شماری از بانوان تجارت‌پیشه از نبود بازار برای فروش ساخته‌های دستی‌ شان شکایت دارند.

آنان می‌گویند که به علت نبود کار، اکنون با چالش‌های فراوان اقتصادی نیز روبه‌رو استند.

وحیده از چهار سال بدینسو، در بخش صنایع دستی کار می‌کند و تنها نان‌آور خانواده ۷ نفری‌اش است.

او می‌گوید که به علت نبود بازار برای فروش فرآورده‌های دستی‌اش، با مشکل اقتصادی روبه‌رو شده است.

وحیده سلطانی به طلوع‌نیوز گفت: «مدت دوسال می‌شود که کارهای ما بیخی خواب است کار وظیفه ما اوقدر خوبش نیست دیگر ماهم در خانه شاگرد‌های ما را کم کردیم حال از ۱۵ تا شاگرد دوتا شاگرد داریم در خانه.»

از سویی‌هم، شماری از بانوان صنعت‌کار از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه را برای فروش ساخته های‌شان فراهم بسازد.

نرگس، تجارت‌پیشه، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که مردم را به کار اجازه بدهند بیش‌تر خانم‌ها را چون خانم‌ها بیش‌تر نان‌آور خانه استند.»

اتاق تجارت و صنایع بانوان می‌گوید که به علت نبود بازار‌های داخلی و خارجی، صنایع دستی رو به رکود است و اگر این بخش از سوی امارت اسلامی پشتیبانی شود، برای صد‌ها تن زمینه کار فراهم خواهد شد.

ممتاز یوسفزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، گفت: «اگر سکتور خصوصی این‌ها کمک می‌کردند هر کمپنی هر شرکت  می‌توانستند که بالاتر از ۱۰۰ نفر را صاحب کارکنند.»

در همین حال، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که امارت اسلامی به دنبال ایجاد بازار‌های داخلی و خارجی برای بانوان صنعت‌کار است.

آخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت: «از بانوان که در باب صنایع دستی مصروف کار استند حمایت همه جانبه داریم در داخل و خارج از کشور برای فروش صنایع دستی شان زمینه بازار یابی را مساعد می‌کنیم.»

آمار‌های اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان نشان می‌دهند که در حال حاضر ۴ هزار بانو، جواز رسمی برای فعالیت بازرگانی گرفته‌اند.

منبع

Be the first to comment on "انتقاد بازرگانان زن از نبود بازار فروش برای ساخته‏‌های دستی شان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*