وزرای خارجه ۱۲ کشور خواستار رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شدند

وزرای خارجه ۱۲ کشور جهان روز سه شنبه در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک خواستار رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شدند.

این نشست زیر عنوان «رسیدگی به تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان» با اشتراک کشورهای البانیا، بلجیم، کیپ ورد، کوستا ریکا، کروشیا، دنمارک، فرانسه، آلمان، لختنشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و هسپانیه برگزار شد.

در اعلامیه مشترک شرکت کنندگان این نشست آمده است که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد و انجوها به شدت بر ارائه مؤثر کمک‌های بشردوستانه نجات بخش و خدمات اساسی تأثیر می‌گذارد و جان میلیون‌ها افغان به‌ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی زنان را به خطر می‌اندازد.

بر بنیاد اعلامیه، اقدامات امارت اسلامی برای «حذف زنان از جامعه افغانستان» در سراسر جهان نظیر ندارد و امارت اسلامی باید فوراً محدودیت‌ها را بردارد و از اصول بشردوستانه محافظت کند.

وزرای خارجه ۱۲ کشور همچنان از امارت اسلامی خواسته اند تا محدودیت‌های آموزشی بر دختران و زنان را رفع کند و اجازه دهد انجوها، نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها بگونه آزادانه فعالیت نمایند.

آنان همچنان خواستار آغاز یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل همه افغان‌ها، از جمله زنان و دختران و افراد متعلق به گروه ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی شدند.

این در حالی است که امارت اسلامی گفته است که متعهد به تامین حقوق زنان و دختران در بخش آموزش و کار در چارچوب شریعت است.

وزرای خارجه ۱۲ کشور جهان روز سه شنبه در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک خواستار رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شدند.

این نشست زیر عنوان «رسیدگی به تبعیض سیستماتیک جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان» با اشتراک کشورهای البانیا، بلجیم، کیپ ورد، کوستا ریکا، کروشیا، دنمارک، فرانسه، آلمان، لختنشتاین، لوکزامبورگ، مالتا و هسپانیه برگزار شد.

در اعلامیه مشترک شرکت کنندگان این نشست آمده است که ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل متحد و انجوها به شدت بر ارائه مؤثر کمک‌های بشردوستانه نجات بخش و خدمات اساسی تأثیر می‌گذارد و جان میلیون‌ها افغان به‌ویژه خانواده‌های تحت سرپرستی زنان را به خطر می‌اندازد.

بر بنیاد اعلامیه، اقدامات امارت اسلامی برای «حذف زنان از جامعه افغانستان» در سراسر جهان نظیر ندارد و امارت اسلامی باید فوراً محدودیت‌ها را بردارد و از اصول بشردوستانه محافظت کند.

وزرای خارجه ۱۲ کشور همچنان از امارت اسلامی خواسته اند تا محدودیت‌های آموزشی بر دختران و زنان را رفع کند و اجازه دهد انجوها، نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها بگونه آزادانه فعالیت نمایند.

آنان همچنان خواستار آغاز یک روند سیاسی فراگیر با مشارکت کامل همه افغان‌ها، از جمله زنان و دختران و افراد متعلق به گروه ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی شدند.

این در حالی است که امارت اسلامی گفته است که متعهد به تامین حقوق زنان و دختران در بخش آموزش و کار در چارچوب شریعت است.

منبع

Be the first to comment on "وزرای خارجه ۱۲ کشور خواستار رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان شدند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*