مرده پرستان و اجساد فروشان داعشی

65
28

کاهش قابل ملاحظه در فعالیت های تروریستی داعش در داخل افغانستان و تلاش های تلافی جویانه این گروه برای یافتن پنا گاه و پیروان در کشور های همسایه را محققین به عنوان معیار قبول شده شکست داعش در افغانستان پذیرفته اند.

اما معیار مهمتر شکست داعش (نه تنها در افغانستان بلکه انقضاء داعیه خلافت جعلی این گروه) از دست دادن اکثریت رهبران این گروه است. ولی باید گفت که بیشتر پیروان این گروه شستوشوی مغزی شده اند تا میت پرستان باشند.

اشخاص را که این گروه به رهبری خود قبول کرده اند یا مرده اند و یا هم در توقیفگاها به سر میبرند. این رهبران خود خوانده داعش خود را محافظت کرده نمیتواند چه رسد به حفاظت پیروان روانی ایشان و رهبری این جوانان گمراه شده. رهبران حلقه بگوش داعش معمولا برای زنده ماندن پنهان شدن در مخفیگاها را ترجیح داده اند، و تعداد آنها که از مغاره ها سر بدر اورده اند در اسرع وقت از بین رفته اند. در لست اتی فقط تعدادی از افراد مهم شبکه جنایتکار داعش ذکر میشود که در وقت بسیار کم در افغانستان از بین رفته است.
1. شیخ ضیاءالحق ضیاء: معروف به شیخ ابو عمر خراساني والی سابق ولایت خراساني داعش ومسؤول دفتر الصدیق داعش که در ۱۵ اگوست سال ۲۰۲۱ در کابل به قتل رسید.
2. اسلم فاروقی یکی دیگر از رهبران بیشین داعش در ولایت بلخ افغانستان که در ولایت بلخ به قتل رسید.
3. مولوی ضیاءالدین (مشهور به محمد): والی اسبق گروه داعش در ولایت خراسان ومسؤول اداری شعبه قضاء او دعوت گروه داعش، که در ولایت بلخ افغانستان به قتل رسید.
4. انجینر عمر ( مشهور به حیدر) مسئول پیشین منطقه مرکزی داعش بود که قبل از کشته شدن معاون ولایت خراسان در تشکیلات داعش بود. حیدر نیز در شهر کابل کشته شد.
5. قاری فاتح : معاون اسبق والی ولایت خراسان داعش و رئیس اداره عملیاتی گروه داعش که در شهر کابل به قتل رسید.
6. داکتر حسین: مسئول مناطق جنوب و جنوب غرب داعش در ولایت خراسان که مسئولیت سازماندهی حملات انتحاری را نیز به عهده داشت. نامبرده در ولایت هرات افغانستان به قتل رسید.
7. احسان الله: معروف به (عمر فاروق) که مسئولیت مناطق شمال شرق وشمال غرب را بر عهده داشت. او مسئول سازماندهی حملات راکتی فرامرزی به تاجکستان و ازبکستان بود. نامبرده در ولایت کندوز أفغانستان به قتل رسید.
8. یونس ازبک: مسئول فعالیت های داعش در ولایت تخار بود. نامبرده در ولایت تخار کشته شد.
9. قاری سلیم: مسئول داعشی ها در ولایت تخاربود که نامبرده در نزدیکی مرز تاجکستان به قتل رسید.
10. مصطفی درویش زاده: مسئول داعشی ولایت هرات که نامبرده نیز در ولایت هرات به قتل رسید.
11. فیروز: مسئول ولایت لغمان برای داعشی های خراسانی که در ولایت لغمان به قتل وجزا اعمال خود رسید.
12. بوسف تاجیک: یکی از مقامات عالی رتبه بنیاد تبلیغاتی داعش به نام اعلام، که نامبرده در منطقه خیرخانه شهر کابل به قتل سید.
13. یحیی تاجیک: یکی دیگری از مقام های مهم داعش که مسول امور استخدام برای داعشی ها بود ونامبرده نیز در منطقه خیرخانه شهر کابل به قتل سید.


علاوه بر کشته شدن رهبران فوق الذکر داعش در ولایت خراسان ،که به گونه مثال تقدیم شد، تعدادی زیاد از داعشی ها توقیف شده اند و نقشه های شوم این گروه دهشت افگن در کشور ما مختل شده است. سرکرده گان مجهول الوهیت داعش در عراق و سوریه هنوز نتوانسته جانشینها این مسئولان داعشیان در خراسان را تعین کند و در بدل راه فرار به کشور های همسایه در شمال و شرق أفغانستان را به پیش گرفتند و در سدد استخدام نوجوانان و جوانان تاجک که از بی ثباتی ذهنی رنج میبرد شدند.

تلاش موازی داعش برای پنهان کردن مرگهای رهبران و افزایش استخدام های اینترنتی مضحک است و باید به این فکر کرد که بیعت با یک رهبر کشته شده تروریست یا کسانی که در اسارت هستند چه ارزشی دارد؟ داعش رهبر را چگونه تعریف می کند؟ چگونه یک رهبر مرده از پیروان خود و دین اسلام محافظت کرده می تواند؟ کجاست آن شورای که این خلیفه ها را انتخاب می کند؟ معیارهای انتخاب این رهبران چیست؟ آیا این بیعت های ساختگی محدود،که میتوان تعداد آنرا روی انگشتان دست شمرد، کافی است که خلیفه جعلی را به رهبری پذیرفت؟
در حالی که پاسخ به این سؤالات را به تحلیل شخصی شما خواننده میگذاریم ، اما یک چیز که یقین است همه بر آن اتفاق نظر دارند این است که یک رهبر باید حیات باشد و پیرو داشته باشد تا جدی شمرده شود. تمام پیروان داعش در افغانستان و منطقه توسط رهبران مرده و یا مجهول الهویت رهبری میشوند و داعش مرکزی در عراق و سوریه هنوز تایید نکرده است که اشخاص به قتل رسیده داعش هرگز حضور فرات راز جهان انترنت داشتند یا نه؟ اگر داشتند بس چرا در مورد قتل آنها در افغانستان و جانشینها آنها نظر نداند و این هم در حالیست که این گروهک جنایت کار در مورد کار های خیلی پیش پا افتاده ویدیو و کتاب های متعدد میسازند

به اشتراک بگذارید

Be the first to comment on "مرده پرستان و اجساد فروشان داعشی"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*