مسوولان: اثرات تغییر اقلیمی هنوز محسوس‌اند

اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گوید که نظر به سال‌های پسین میزان آلودگی هوا در کشور به ویژه پایتخت کاهش یافته، اما آسیب‌های تغییر اقلیمی هنوز پابرجاست.

رییس تغییر اقلیمی این اداره می‌گوید که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی کمک‌ها در بخش تغییر اقلیم کاهش یافته است.

با فرا رسیدن فصل سرما آلودگی هوا در پایتخت یکی از چالش‌های جدی برای شهروندان کشور شمرده می‌شود.

احمد فیصل بریالی ریس تنظیم و کنترول آلودگی‌ها گفت: «تمام ارقام این را به ما نشان می‌دهد که آلودگی هوا نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از لحاظ فزیکی تمام کارمندان ما در ساحه حضور دارند و بررسی و کنترول می‌کنند این موضوع را و هر شب تیم‌های ما در ساحه می‌گردند و مرکز گرمی‌های را که فلتر ندارند مسدود می‌کنیم».

سید محمد سلیمان خیل آگاه محیط زیست گفت: «در دراز مدت می‌شود که حکومت روی ساحه‌های سبز عایق سازی ساختمان‌ها کار کند تا این‌که گرم باشند و نظارت دقیق از مواد سوخت فسیلی به ویژه زغال‌سنگ داشته باشند».

 جاوید خوشحال پزشک گفت: «اکثر امراض  تنفسی است به دلیل این‌:ه در فضا غازات (گازهای مضر برای سیستم تنفس) است و غازات در کل به سیستم تنفسی بسیار مضر است و وقتی که سیستم تنفسی آسیب دید بیماری‌های چون سینه بغل، ریزش و این‌ها نزد فرد به وجود میاید».

هم‌زمان با این، برخی از شهروندان کشور از امارت اسلامی انتظار دارند تا در بخش رسیدگی به آلودگی هوا بی‌درنگ گام برداند.

محمد شهروند گفت: «قسمی که ما توجه می‌کنیم آلودگی هوا در این اواخر در شهر کابل افزایش یافته و باعث مشکلات برای مردم شده به ویژه مشکلات تنفسی».

محمد عرفان شهروند گفت: «آلودگی هوا خیلی زیاد است و باعث تخریب سیستم تنفسی انسان می‌شود امارت اسلامی باید به این توجه داشته باشد».

این در حالی است که همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما استفاده از مواد‌سوختی بی‌کیفیت در کشور افزایش می‌یابد که تأثیر مستقیم آن بر افزایش آلودگی هوای است.

منبع

Be the first to comment on "مسوولان: اثرات تغییر اقلیمی هنوز محسوس‌اند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*