مشکلات و خطراتی که نظامیان پیشین افغان در ایران با آن مواجه‌ اند

پس از اعلام اخراج اجباری مهاجرین افغان فاقد مدرک اقامت از ایران، برخی مقام‌های حکومت پیشین افغان مدعی اند که معلومات افرادی که برگشت داده می‌شوند، با سفارت افغانستان در تهران که از سوی طالبان اداره می‌شود، در میان گذاشته می‌شود.

احمد (نام مستعار)، افسر پیشین نیروهای امنیتی افغانستان، می‌گوید که پس از سال‌ها خدمت به عنوان پاسدار امنيت مردم درافغانستان، اکنون زندگی در ايران برایش بسيار گران تمام می‌شود. او که سال‌ها در رشتۀ نظامی تحصيل کرده و آموزش‌های ویژه دیده است، حال به صفت کارگر ساختمانی در ایران کار می‌کند.

او با شکوه و گلایه از کم‌مهری حکومت ایران با افغان‌ها گفت: “براى من زندگى در ايران بسيار سخت تمام می‌شود. ايران تنها كشورى است كه كمترين حقوق مهاجرين را رعايت نمی‌كند.”

احمد پس از روى‌كار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، براى حفظ جان خود به ايران پناه برد و اکنون پس از تصميم اخير حكومت ايران براى اخراج مهاجرين فاقد اسناد، با هزاران سرباز و افسر اردوی پیشین افغانستان، با خطر اخراج اجبارى و برگشت به افغانستان مواجه است.

سيد جمال خورشيد، دپلومات پيشين سفارت افغانستان در ايران، می‌گوید که مقامات ایرانی معلومات این نظامیان پیشین را با سفارت افغانستان در ایران که از سوی طالبان اداره می‌شود، درمیان می‌گذارد.

خورشید گفت:‌ “گزارش‌ها حاكى از آن است كه پس از تحويل‌دهى سفارت افغانستان به طالبان در ايران، طالبان اطلاعات كامل از نظاميان پيشين را در دست دارند و با كوچكترين فعاليت نظاميان پيشين در ولايات ايران عليه طالبان، به تهديد خانواده هاى نظاميان در افغانستان می‌پردازند، و در تعامل اخير طالبان با ايران اين نظاميان با اصلاح رد مرز و يا دیپورت مواجه اند.”

فريد احمدى، فرمانده قول اردوی عملیات خاص کماندوی قوای مسلح پیشین افغانستان، به صدای امریکا گفت که در مواردى، مقامات ايرانی با تثبيت هويت نظاميان پيشين افغان، آنان را به طالبان تحویل می‌دهد.

احمدی گفت: “نظاميان پيشين و خانواده‌های شان امنيت شان را از دست می‌دهند و تحت شكنجه انتقام جويانهٔ طالبان قرار می‌گيرند. فقدان كار به فقر جانكاه اقتصادى خانواده‌ها منجر می‌شود. احتمال پيوستن شان به گروهاى افراطى و جنگ‌هاى منطقه اى و نيابتى مثل اوكراين و خاور ميانه افزايش يافته و ايران از اين مجبوريت نظاميان پيشين استفاده وافر می‌كند.”

احمدی می‌گويد که با گذشته نظامى‌اش در صورت برگشت به افغانستان روزهاى خوبى در انتظارش نيست. او گفت: “اكنون هزاران نظامى بازگشته ازايران به افغانستان زير شكنجه در زندان‌هاى طالبان به سر می‌برند. اگر من از ايران اخراج شوم، بدون ترديد كشته می‌شوم.”

پیش از این نیز نهادهای معتبرمدافع حقوق بشر گزارش‌هایی در مورد آزار، شكنجه و حتا قتل نظاميان پيشين افغان توسط حکومت طالبان نشر کرده اند، اما حکومت این گروه همواره گفته است که فرمان عفو عمومی شامل همه نظامیان و کارمندان ملکی حکومت پیشین می‌شود و سورفتار با نظامیان پیشین را رد کرده است.

منبع

Be the first to comment on "مشکلات و خطراتی که نظامیان پیشین افغان در ایران با آن مواجه‌ اند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*