ملل متحد: رایزنی در مورد گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان ادامه دارد

سخنگوی منشی عمومی ملل متحد می‌گوید که از انتونیو گوتیرش درخواست شده تا در مورد گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان اقدام کند و رایزنی در این مورد جریان دارد.

استیفن دوجاریک، روز دوشنبه ۲۶ فبروری (هفتم حوت) در نیویارک به پرسش یک خبرنگار در مورد گزینش فرستاده جدید برای افغانستان گفت که جدول زمانی در این خصوص وجود ندارد.

او افزود: “این موضوع بسیار جدی و سریع گرفته می‌شود و به محض اینکه کسی را داشته باشیم اعلام خواهیم کرد.”

شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۹ دسمبر (هشتم جدی) قطعنامه‌ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نمایندهٔ ویژه برای افغانستان تصویب کرد.

در این قطعنامهٔ، شورای امنیت سازمان ملل متحد از انتونیو گوتیرش، خواسته شده تا نمایندهٔ ویژهٔ را برای ترویج توصیه‌های فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه و بازرس مستقل این سازمان، به ویژه در مورد جنسیت و حقوق بشر معرفی کند.

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد هفتۀ گذشته در روز پایانی نشست دوحه در مورد افغانستان گفت که در مورد گزینش نمایندۀ جدید ملل متحد در امور افغانستان مشورت‌ها آغاز می‌شود تا به گفتۀ وی تعامل میان حکومت طالبان و جامعۀ بین‌المللی را هماهنگ کند.

او افزود که نمایندگان شرکت کننده در نشست دوحه با ارزیابی مستقل بازرس ویژۀ ملل متحد در امور افغانستان اجماع نظر داشتند. یکی از پیشنهادهای این ارزیابی، گزینش نمایندۀ ویژۀ جدید ملل متحد در امور افغانستان بود.

بر اساس گزارش‌ها، ایران، چین و روسیه در قبال گزینش نمایندۀ ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالفت نشان داده اند. طالبان نیز با گزینش نمایندۀ ویژه ملل متحد مخالفت کرده اند.

این در حالی است که شورای امنیت ملل متحد روز گذشته نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. قرار بود که در این جلسۀ غیرعلنی به اعضای شورا دربارۀ نشست دوحه پیرامون افغانستان و مشورت در مورد تعیین فرستادۀ ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان معلومات داده شود.

منبع

Be the first to comment on "ملل متحد: رایزنی در مورد گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان ادامه دارد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*