درخواست منظور پشتین برای دستگیری عاملان حمله به «گیله من وزیر»

7
1

منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، می‌گوید که حکومت پاکستان باید عاملان حمله به همکارش «گیله من وزیر» را هر چه زودتر دستگیر کند.

گیله من وزیر دیروز در اسلام‌آباد با ضرب چاقو زخم برداشت، به شفاخانه انتقال یافت و بستری شد.

منظور پشتین به خبرنگاران گفت که اگر پولیس پاکستان عاملان این حمله را پیدا نکند، نمایانگر این خواهد بود که حکومت در این حمله دست داشته است.

“یقیناً حمله به گیله من برای تمام قوم و ملت، فوق‌العاده دردناک است. ما از پولیس اسلام‌آباد می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر این حمله کننده‌ها را دستگیر کند. در غیر آن، مردم عادی نیز آن‌ها را در این قضیه مقصر می‌دانند.”

تاکنون منابع رسمی از وضعیت صحی گیله من وزیر معلومات نداده‌اند. گیله من وزیر از فعالان جنبش تحفظ پشتون است. او اشعار انتقادی هم سروده است.

گیله من چندین ماه در بند نیروهای امنیتی پاکستان در زندان بود و بر اساس گزارش‌ها در آنجا مورد شکنجه نیز قرار گرفته است.

منبع

گیله من وزیر دیروز در اسلام‌آباد با ضرب چاقو زخم برداشت، به شفاخانه انتقال یافت و بستری شد.

منظور پشتین به خبرنگاران گفت که اگر پولیس پاکستان عاملان این حمله را پیدا نکند، نمایانگر این خواهد بود که حکومت در این حمله دست داشته است.

“یقیناً حمله به گیله من برای تمام قوم و ملت، فوق‌العاده دردناک است. ما از پولیس اسلام‌آباد می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر این حمله کننده‌ها را دستگیر کند. در غیر آن، مردم عادی نیز آن‌ها را در این قضیه مقصر می‌دانند.”

تاکنون منابع رسمی از وضعیت صحی گیله من وزیر معلومات نداده‌اند. گیله من وزیر از فعالان جنبش تحفظ پشتون است. او اشعار انتقادی هم سروده است.

گیله من چندین ماه در بند نیروهای امنیتی پاکستان در زندان بود و بر اساس گزارش‌ها در آنجا مورد شکنجه نیز قرار گرفته است.

منبع

Be the first to comment on "درخواست منظور پشتین برای دستگیری عاملان حمله به «گیله من وزیر»"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*