تمویل برنامهٔ خاص مهاجرت افغان‌ها به امریکا در بودجهٔ دفاعی امریکا شامل نشد

مجلس نمایندگان ایالات متحده روز جمعه بودجهٔ دفاعی سالانهٔ امریکا را تصویب کرد، اما پیش از اینکه این طرح به قانون تبدیل شود، نیاز به چندین اقدام است از جمله تمدید ویزهٔ خاص مهاجرت ایالات متحده برای شهروندان افغانستان.

قصر سفید گفته است که با بخش‌هایی از این طرح، از جمله عدم تخصیص به برنامهٔ ویزهٔ خاص مهاجرت افغان‌ها (SIV) به ایالات متحده، مخالف است.

با‌ آنکه ادارهٔ‌ جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، از برنامهٔ SIV حمایت کرده است،‌ طرح بودجه که ازسوی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا تصویب شده است،‌ نه سقف ۲۰ هزار ویزهٔ مهاجرت خاص برای افغان را تا سال مالی ۲۰۲۴ افزایش داده و نه این برنامه را که در ۳۱ دسمبر ۲۰۲۴ پایان می‌یابد، تمدید کرده است.

کانگرس ایالات متحده در سال ۲۰۰۹ میلادی لایحهٔ حفاظت از متحدان افغان را تصویب کرد که این اقدام شرایط را برای تطبیق برنامهٔ SIV مساعد کرد. بر اساس این برنامه،‌ ترجمان‌های افغان که برای نظامیان ایالات متحده و یا برای حکومت امریکا کار می‌کردند، می‌توانند برای اقامت دایمی امریکا یا گرین کارت درخواست بدهند.

از سال ۲۰۰۹ تا اکنون ۱۰۰ هزار افغان همراه با خانواده‌های شان از ویزهٔ خاص مهاجرت به ایالات متحده امریکا آمده اند. اما اگر طرح جدید بودجهٔ دفاع ایالات متحده این برنامه را تمدید نکند،‌ پس از دسمبر ۲۰۲۴ میلادی، این روند متوقف خواهد شد.

امی کلوبوچار،‌ سناتور ایالات متحده از حزب دموکرات، گفته است که فرصت دادن برای متحدین افغان کار ”درست و ضروری” است تا آنان برای اقامت دایمی امریکا درخواست بدهند.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده، به شمول قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات، طرح اسکان مجدد افغان‌ها را دوباره به کانگرس پیشکش کرده است. این طرح شماری از افغان‌ها را واجد شرایط درخواست ویزهٔ خاص مهاجرت به ایالات متحده می‌کند.

بر اساس این طرح، زنان افغان که در تیم‌های خاص مبارزه بر ضد تروریزم خدمت می‌کردند و سایر افغان‌هایی که با نیروهای ایالات متحده منحیث کوماندو و پرسونل قوای هوایی کار می‌کردند، می‌توانند به ویزه‌ خاص مهاجرت به امریکا درخواست بدهند.

این طرح همچنین شرایط را مساعد می‌کند تا افغان‌هایی که در چارچوب برنامهٔ اقامت موقت بشردوستانه پذیرفته شده و در ایالات متحده زندگی می‌کنند، مسیری را برای کسب شهروندی ایالات متحده مهیا می‌کند.

پس از خروج امریکا از افغانستان، بیش از ۷۰هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند و از دو سال گذشته به اینسو در چارچوب اقامت موقت بشردوستانه در امریکا زندگی می‌کنند.

برنامهٔ ویزه‌ خاص مهاجرت به ایالات متحده در حال حاضر فقط ترجمان‌های افغان و سایر افرادی را در بر می‌گیرد که برای حکومت امریکا و یا پروژه‌های این کشور در افغانستان کار می‌کردند.

اقامت موقت بشردوستانه برای آنعده افراد مدنظر گرفته شده است که در شرایط اضطراری وارد امریکا می‌شوند،‌ اما این افراد به صورت خود به خود واجد شرایط اقامت دایمی در این کشور نمی‌شوند، مگر اینکه درخواست پناهندگی بدهند و یا به گونه‌ای حمایت مالی شوند.

مجلس سنای ایالات متحده نیز نسخۀ خود را برای بودجۀ دفاعی ایالات متحده طرح کرده است. پس از تصویب این طرح، قانونگذاران هر دو مجلس در مورد طرح‌های شان بحث کرده و به یک نسخۀ واحد آن توافق خواهند کرد که سپس برای توشیح به رییس جمهور ارسال خواهد شد.

منبع

Be the first to comment on "تمویل برنامهٔ خاص مهاجرت افغان‌ها به امریکا در بودجهٔ دفاعی امریکا شامل نشد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*