یونیسف: حدود ۷۸۳هزار کودک در مکاتب روستایی افغانستان آموزش می‌بینند

مکاتب

صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) و سازمان حفاظت از کودکان با نشر معلومات مشترک از صنف‌های روستایی در سراسر افغانستان می‌گویند که در حال حاضر نزدیک به ۷۸۳هزار کودک در این مکاتب مصروف آموزش اند.

معلومات یونیسف و سازمان حفاظت از کودکان نشان می‌دهد که از جملۀ تمام این کودکان دانش‌آموز، در حدود ۴۷۰هزار آن دختران اند.

بر اساس معلومات این نهادهای حامی کودکان، در سراسر افغانستان ۲۴هزار و ۴۲۸ مکتب روستایی در ۳۴ ولایت افغانستان فعال است.

یونیسف در ماه می سال گذشته گفته بود که قصد دارد با حمایت برخی از نهادهای امدادرسان بین‌المللی، تعداد صنوف‌ درسی در مکاتب روستایی را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲۱هزار صنف افزایش دهد.

پیش از این یونیسف از ایجاد ۹۵۰ صنف جدید آموزشی برای مکاتب روستایی در افغانستان خبر داده بود.

یونیسف به تاریخ ۱۷ جنوری (۲۷ جدی) در شبکه اجتماعی ایکس گفت که با ایجاد این صنف‌های جدید، برای ۱۴۰هزار دختر و پسر در مناطق روستایی افغانستان فرصت آموزش فراهم خواهد شد.

این اداره ملل متحد گفته است که کوریای جنوبی این برنامه را حمایت مالی می‌کند.

یونیسف و سازمان حفاظت از کودکان گفته اند که در این مکاتب بیش از ۲۵هزار آموزگار جذب شده و مشوق دریافت می‌کنند.

همچنان این نهادها گفته اند که حدود یک میلیون و ۲۵۸هزار کودک در مکاتب روستایی و دولتی، مواد آموزشی را دریافت می‌کنند.

کودکان تا صنف سوم در مکاتب روستایی درس می‌خوانند و بعد از آن در مکاتب ابتدایی آموزش شان را ادامه می‌دهند.

یونیسف به تاریخ ۱۷ جنوری (۲۷ جدی) در شبکه اجتماعی ایکس گفت که با ایجاد این صنف‌های جدید، برای ۱۴۰هزار دختر و پسر در مناطق روستایی افغانستان فرصت آموزش فراهم خواهد شد.

صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) و سازمان حفاظت از کودکان با نشر معلومات مشترک از صنف‌های روستایی در سراسر افغانستان می‌گویند مکاتب

منبع

Be the first to comment on "یونیسف: حدود ۷۸۳هزار کودک در مکاتب روستایی افغانستان آموزش می‌بینند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*