آموزگار رضاکار: مکتب باشد، رایگان تدریس می‌کنم

یک باشنده پروان که برای بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر، زمینه آموزش رایگان را فراهم کرده، از حکومت سرپرست می‌خواهد که برای دانش‌آموزان مکتب بسازد.

او می‌گوید که با استفاده از امکانات باشندگان محل، مدت شش ماه است که با دوازده آموزگار، دانش‌آموزان را به گونه‌ی رایگان آموزش می‌دهد.

کودکان در پروان که شمار‌شان به بیش از دوصد تن می‌رسد، به علت دور بودن مکتب، از آموزش باز مانده‌اند و اکنون در هوای سرد و فضای باز آموزش می‌بینند.

سیدمؤمن هاشمی، مسوول مکتب- پروان، گفت: «از صنف اول تا صنف شش دختران استند که درس می‌خوانند. از صنف اول الی چهار بچه‌ها درس می‌خوانند. این موقعیتی که ما درس را ایجاد کرده‌ایم، از ساحه مکتب بسیار دور است.»

دیبا ولی‌زاده، آموزگار، گفت: «ما می‌خواهیم تا اینجا مکتب ایجاد شود و همین اطفالی که از آموزش بازمانده‌اند، بتوانند بیایند و درس بخوانند.»

سیدشاه خلیلی، آموزگار، گفت: «درس‌های ما جریان دارد، تا زمانی که اینجا برای شاگردان مکتب ساخته شود، یک مکتب لیسه باشد تا این شاگردان از درس دور نمانند. چون مکتب دور است و اقتصاد مردم نیز ضعیف.»

شماری از خانواده‌ها می‌گویند که کودکان‌شان نسبت فاصله زیاد راه، توانایی رفتن به مکتب را ندارند و به این علت، از آموزش باز مانده‌اند.

سید پادشاه، پدر یکی از دانش‌آموزان، گفت: «در طول هشت سال که اینجا استیم، مکتب ما دور بود، طفل‌های ما بسیار با مشکل رو به‌رو بودند. به مکتب، قلم، کتابچه، به هر شی ضرورت داریم.»

عبدالصبور، پدر یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «مکتب دور است و مدرسه نیز اینجا نیست. از همین خاطر توقع داریم تا حکومت در این زمینه با ما همکاری کنند.»

در همین حال، مسوولان محلی پروان می‌گویند، می‌کوشند تا در بخش‌های این ولایت که مکتب وجود ندارد، مکتب بسازند.

حکمت الله شمیم، سخنگوی والی پروان، گفت: «پیشنهاد کرده‌ایم تا برای آنان مکتب‌های جدید ایجاد شوند و دیگر سهولت‌های آموزشی نیز به آنان فراهم شود.»

در عین حال نبود ساختمان مکتب در بخش‌های ازمناطق دور دست و یاهم فقر و بی‌کاری، سبب شده است که بیش‌تر کودکان در کشور به جای رفتن به مکتب، به کار‌های شاق رو آورند.

منبع

Be the first to comment on "آموزگار رضاکار: مکتب باشد، رایگان تدریس می‌کنم"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*