کار ساخت ۲۰ پروژه آبرسانی از سوی دو نهاد بین‌المللی در میدان‌وردک تکمیل شد

مقام‌های محلی در ولایت میدان‌وردک می‌گویند که کار اعمار ۱۵ حلقه چاه آب آشامیدنی و بازسازی پنج کاریز آب در این ولایت تکمیل شده است.

ریاست احیاء و انکشاف دهات در میدان‌وردک روز سه‌شنبه، ۳۰ جوزا، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ۱۵ حلقه چاه آب آشامیدنی و پنج کاریز آب در ولسوالی‌های سیدآباد و جغتوی این ولایت، با حمایت مالی موسسه (CDCS) و کمک تخنیکی موسسه (Solidarities international) تکمیل شده و به بهره‌برداری رسید.

در خبرنامه آمده است که در این پروژه‌ها چهار میلیون و ۶۳۴ هزار افغانی هزینه شده است و با بهره‌برداری از این چاه آب آشامیدنی و کاریز آب، برای ۵۸۸ خانواده آب صحی آشامیدنی فراهم شده است.

طبق خبرنامه، در جریان کار ساخت این چاه‌ها برای ده‌ها تن از باشنده‌گان محل زمینه کار نیز مساعد شده بود.

این در حالی است که چندی پیش نیز برای نزدیک به ۵۰۰ خانواده در ولسوالی سیدآباد این ولایت، با ساخت چهار پروژه آبرسانی به حمایت مالی کمیته سویدن برای افغانستان، ‌آب صحی آشامیدنی فراهم شده بود.

منبع

مقام‌های محلی در ولایت میدان‌وردک می‌گویند که کار اعمار ۱۵ حلقه چاه آب آشامیدنی و بازسازی پنج کاریز آب در این ولایت تکمیل شده است.ریاست احیاء و انکشاف دهات در میدان‌وردک روز سه‌شنبه، ۳۰ جوزا، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که ۱۵ حلقه چاه آب آشامیدنی و پنج کاریز آب در ولسوالی‌های سیدآباد و جغتوی این ولایت، با حمایت مالی موسسه (CDCS) و کمک تخنیکی موسسه (Solidarities international) تکمیل شده و به بهره‌برداری رسید.در خبرنامه آمده است که در این پروژه‌ها چهار میلیون و ۶۳۴ هزار افغانی هزینه شده است و با بهره‌برداری از این چاه آب آشامیدنی و کاریز آب، برای ۵۸۸ خانواده آب صحی آشامیدنی فراهم شده است.

طبق خبرنامه، در جریان کار ساخت این چاه‌ها برای ده‌ها تن از باشنده‌گان محل زمینه کار نیز مساعد شده بود.

این در حالی است که چندی پیش نیز برای نزدیک به ۵۰۰ خانواده در ولسوالی سیدآباد این ولایت، با ساخت چهار پروژه آبرسانی به حمایت مالی کمیته سویدن برای افغانستان، ‌آب صحی آشامیدنی فراهم شده بود.

Be the first to comment on "کار ساخت ۲۰ پروژه آبرسانی از سوی دو نهاد بین‌المللی در میدان‌وردک تکمیل شد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*