ندیم: بسته ماندن دانشگاه‌ها به روی دختران همیشه‌گی نیست

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید که بسته ماندن دانشگاه‌ها به روی دختران در کشور همیشه‌گی نیست، بل تا دستور آینده بسته خواهند بود.

سرپرست این وزارت در مراسم فراغت مفتیان و قاضیان می‌افزاید که حکومت به تامین حقوق تمامی شهروندان متعهد است.

ندا محمد ندیم در این مراسم گفت: « درباره مساله تحصیلی طبقه اناث در اول که چیز گفته شده است، بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران تا امر ثانی بود، اما بسته شدن دانشگاه‌ها به روی دختران همیشه‌گی نیست.»

این مقام حکومت از مردم می‌خواهد که نباید خواست‌های خلاف فرهنگ افغانی و دین اسلام را مطرح کنند.

او در این باره گفت: «معاش استادان و مسوولان زن در دانشگاه‌های ما در خانه پرداخت می‌شود و هیچ کمبود در معاش شان نیآمده است.»

آقای ندیم همچنان می‌گوید که تنخواه استادان و کارمندان دانشگاه‌ها کاهش نیافته است.

همزمان با این، سرپرست وزارت مهاجران و عودت‌ کنند‌گان بر وحدت میان افغانان تاکید می‌کند و می‌گوید که قاضیان باید فیصله‌های شان را به دقت و بی‌فشارها انجام دهند.

خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنند‌گان، گفت: «هیچ وقت باید قاضیان زیر تاثیر کس نروند و به جرات فیصله کرده بتوانند و به فشارها تسلیم نشوند.»

محمد قاسم خالد، والی کابل، در این مراسم گفت: «مفتیان ما و شما نباید تنها به نام مفتی اکتفا کنند، بلکه خود را مفتی واقع گرایانه نیز ثابت کنند.»

سرپرست وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهد که حکومت برای تقویت نظام تحصیلی متعهد است و تلاش می‌شود تا شهروندان کشور برای تحصیل مجبور به رفتن به بیرون از کشور نشوند.  

منبع

Be the first to comment on "ندیم: بسته ماندن دانشگاه‌ها به روی دختران همیشه‌گی نیست"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*