نصرت حق‌پرست رزمی‌کار مبارزات آزاد افغانستان حریف امریکایی اش را شکست داد

نصرت حق‌پرست

نصرت حق‌پرست رزمی‌کار مبارزات آزاد کشور حریف امریکایی اش را در یو اف سی شکست داد.
مبارزه حق پرست با لاندون کینیونیز، ورزشکار امریکایی بامداد امروز، یکشنبه” در سازمان یو اف سی در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد.

نصرف حق‌پرست حریف امریکایی اش را در یک مبارزه نفس‌گیر توسط امتیاز شکست داد.
او تاکنون برای ۲٠ مبارزه حرفۀ وارد رینگ شده و در کارنامه ۱۵ پیروزی و ۵ باخت ثبت کرده است.

حق‌پرست با پیروزی مقابل حریف امریکایی در سازمان یو اف سی تعداد بردهایش را به ۷ رسانده و ۴ شکست نیز در کارنامۀ مبارزاتش در این سازمان دارد.
او در سال ۲۰۱۷ پس از سیر بهارزداده دومین رزمی‌کار افغانستان بود که وارد سازمان یو اف سی شد.

نصرت حق‌پرست رزمی‌کار مبارزات آزاد کشور حریف امریکایی اش را در یو اف سی شکست داد.
مبارزه حق پرست با لاندون کینیونیز، ورزشکار امریکایی بامداد امروز، یکشنبه” در سازمان یو اف سی در شهر سیدنی استرالیا برگزار شد.

نصرف حق‌پرست حریف امریکایی اش را در یک مبارزه نفس‌گیر توسط امتیاز شکست داد.
او تاکنون برای ۲٠ مبارزه حرفۀ وارد رینگ شده و در کارنامه ۱۵ پیروزی و ۵ باخت ثبت کرده است.

حق‌پرست با پیروزی مقابل حریف امریکایی در سازمان یو اف سی تعداد بردهایش را به ۷ رسانده و ۴ شکست نیز در کارنامۀ مبارزاتش در این سازمان دارد.
او در سال ۲۰۱۷ پس از سیر بهارزداده دومین رزمی‌کار افغانستان بود که وارد سازمان یو اف سی شد.

منبع

Be the first to comment on "نصرت حق‌پرست رزمی‌کار مبارزات آزاد افغانستان حریف امریکایی اش را شکست داد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*