نقش کمک‌های نقدی بشردوستانه در حفظ ثبات افغانی

ورود بسته چهل میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بر ارزش افغانی در برابر ارزهای دیگر اثر خوب گذاشته است.

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می‌گوید که هم اکنون یک دالر به کمتر از ۹۰ افغانی خرید و فروش می‌شود.

روند انتقال کمک‌های نقدی بشردوستانه با ارسال چهل میلیون دالر به افغانستان پس از یک ماه توقف، از سر گرفته شد.

میرزا کتوازی، رییس اتحادیه صرافان سرای شهزاده، به طلوع‌نیوز گفت: «کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای افغانستان در ثبات افغانی رول عمده دارند. واقعاً این از یک لحاظ مشکلات مردم را رفع می‌کند.»

همزمان با این، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه تویترش نوشته است که بسته چهل میلیون دالری در یکی از بانک‌های خصوصی افغانستان در حساب این سازمان انتقال شده است.

عبدالرحمن زیرک، سخنگوی اتحادیه صرافان سرای شهزاده، به طلوع‌نیوز گفت: «خواهش ما از جامعه جهانی این است که کمک‌های بشردوستانه‌شان را ادامه دهند و تا که به افراد و اشخاص مشخص برسد.»

شماری از باشندگان کابل می‌گویند که به علت نبود کار، نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند‌ و باید این کمک‌ها به گونه شفاف به افراد نادار توزیع شوند.

محراب الدین، باشنده کابل، گفت: «کار و بار، غریبی مریبی هیچ نیست حیران ماندیم که چطور کنم. این سو کرایه خانه، این سو نل آب می‌آید.»

یک باشنده دیگر می‌گوید: «ما به کمک‌ها ضرورت داریم کل مردم که است همه مردم ضرورت دارد. همه مردم همین قسم بی‌معاش، بی کدام عاید، بی ثمره، هیچ چیز ندارد.»

آمارهای بانک مرکزی افغانستان نشان می‌دهند که پس از رویکار آمدن حکومت مؤقت، نزدیک به ۲ میلیارد دالر کمک‌های بشردوستانه به گونه نقد وارد کشور شده است.

منبع

Be the first to comment on "نقش کمک‌های نقدی بشردوستانه در حفظ ثبات افغانی"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*