نمایشگاه بین‌المللی کابل و ‌استقبال از صنایع داخلی

در نمایشگاه “بین‌المللی کابل” شماری از تجارت‌پیشه‌ها، توانستند قراردادهای را برای فروش فرآورده‌های‌شان به دست بیاورند.

در این نمایشگاه، نزدیک به ششصد شرکت صنعتی به شمول بانوان تجارت‌پیشه شرکت داشتند.

رفیع‌الله حماد، از برگزارکننده‌گان‌ نمایشگاه، گفت: «بین هم قراردادهای را اشتراک کردند قراردادهای بودند که دولتی بودند و قراردادهای بودند شخصی بین سکتور خصوصی و نهادهای خارجی بین هم همه قراردادهای زیاد کرده اند.»

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن، گفت: «یک فرصت خوب بود برای به نمایش گذاشتن تولیدات داخلی ما از نظر کمیت و کیفیت که مردم آشنا شوند با تولیدات داخلی، و فرهنگ سازی شود مصرف از تولیدات داخلی.»

شماری از بانوان تجارت‌پیشه می‌گویند که برگزاری چنین نمایشگاه‌ها برای فروش و بازاریابی فرآورده‌ها و ساخته‌های دستی‌شان سودمند است.

سودابه بهروز که از یک سال بدینسو به پیشه تجارت رو آورده است خواهان برگزاری نمایشگاه‌ها در سطح بین‌المللی است.

بانو بهروز، به طلوع‌نیوز، گفت: «ما توانستیم مارکیتنگ داشته باشیم مشتری‌های برای خود جذب کنیم و همچنان توانستیم یگان سفارشات را بگیریم و خوب بود در کل برای ما.» 

زرغونه، تجارت‌پیشه دیگر، گفت: «زیادتر قرارداد گرفتیم فرمایشات زیاد گرفتیم با بیشتر افراد معرفی شدیم از تولیدات ما دیدن کردند.»

همزمان با این، برخی از شرکت کنندگان، از نبود بازار در این نمایشگاه انتقاد می‌کنند.

شعیب، تجارت‌پیشه می‌گوید: «شرکت‌های تولیدی توانمندی از این را فعلن ندارند که با خارجی‌ها قرارداد داشته باشند.»    

از سویی‌هم، شماری از بازدید کنندگان می‌گویند که راه‌‌اندازی چنین نمایشگاه‌ها در بازاریابی فرآورده‌های داخلی سودمند است.

ظاهر زهور، بازدیدکننده، گفت: «در بلند بردن سطح اقتصاد کشور همچنان کلتور و فرهنگ کشور ما بسیار یک رول مهم ایفا می‌کند.»

فضل حسین خیل، بازدیدکننده دیگر، گفت: «بیاین در نمایشگاه از تولیدات وطن دیدار کنند و از تولیدات وطن استقبال کنند تا صنعتگرای ما روز به روز رشد کنند.»

در نمایشگاه بین‌المللی کابل، یکصد بانوی تجارت‌پیشه نیز شرکت داشتند و فرآورده‌ها و ساخته‌های دستی‌شان را به نمایش گذاشتند.

منبع

Be the first to comment on "نمایشگاه بین‌المللی کابل و ‌استقبال از صنایع داخلی"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*