نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان فعالیت خود را به گونه موقت متوقف کرد

نی

نهاد نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان فعالیت خود را به گونه موقت در کشور متوقف کرده است.

مجیب خلوتگر، اعلام کرده که فعالیت این نهاد در افغانستان به صورت موقت متوقف شده است.

آقای خلوتگر در پیامی گفته است که در آینده در مورد دلایل توقف فعالیت این نهاد توضیح خواهد داد.

نهاد نی در سال ۱۳۸۴ به فعالیت آغاز کرده بود.

مجیب‌ خلوت‌گر:به‌علت تحولات سیاسی در کشور، فعالیت «نی» متوقف شده است مجیب ‌خلوت‌گر، رییس دفتر «نی» یا حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که به‌علت چالش‌های سیاسی ‌و موارد دیگر در کشور، رهبری دفتر نی تصمیم گرفته‌اند که به‌گونه‌ی موقت فعالیت این دفتر را متوقف کنند. آقای خلوت‌گر جزییات بیش‌تر شریک ننموده، اما افزوده است که پس از این، هیچ‌فردی از دفتر نی نماینده‌گی کرده نمی‌تواند. دفتر در نزدیک به دو دهه فعالیت در افغانستان، یکی از نهادهای حامی رسانه‌ها ‌و خبرنگاران بود. هرچند کار تمامی نهادهای حامی خبرنگاران با پرسش‌های روبه‌رو است، اما آقای خلوت‌گر فعالیت این نهاد را صادقانه توصیف می‌کند. با حاکمیت گروه تالبان، بیش‌تر رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها بسته و یا ناگزیر به‌حمایت از گروه تالبان شده‌اند.

مجیب‌ خلوت‌گر:به‌علت تحولات سیاسی در کشور، فعالیت «نی» متوقف شده است مجیب ‌خلوت‌گر، رییس دفتر یا حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که به‌علت چالش‌های سیاسی ‌و موارد دیگر در کشور، رهبری دفتر تصمیم گرفته‌اند که به‌گونه‌ی موقت فعالیت این دفتر را متوقف کنند. آقای خلوت‌گر جزییات بیش‌تر شریک ننموده، اما افزوده است که پس از این، هیچ‌فردی از دفتر نی نماینده‌گی کرده نمی‌تواند. دفتر در نزدیک به دو دهه فعالیت در افغانستان، یکی از نهادهای حامی رسانه‌ها ‌و خبرنگاران بود. هرچند کار تمامی نهادهای حامی خبرنگاران با پرسش‌های روبه‌رو است، اما آقای خلوت‌گر فعالیت این نهاد را صادقانه توصیف می‌کند. با حاکمیت گروه تالبان، بیش‌تر رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها بسته و یا ناگزیر به‌حمایت از گروه تالبان شده‌اند.

منبع

Be the first to comment on "نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان فعالیت خود را به گونه موقت متوقف کرد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*