شکایت دهاقین هلمند از کمبود آب

شماری از دهاقین در اطراف بند کجکی ولایت هلمند می‌گویند زمین‌های زراعتی و باغ‌های شان به دلیل کم آبی در حال خشکیدن است و آب در مزارع شان نمی رسد.

این دهاقین از حکومت می‌خواهند که آب دریای هلمند را مدیریت کند تا به مزارع آنها آب برسد.

عبدالجبار، دهقان در هلمند می‌گوید: «ما خود مان با کمبود آب مواجه هستیم. ما نیاز شدید به آب داریم و از واتر پمپ استفاده می‌کنیم. در حالی که آب برای خودمان کافی نیست، چگونه می‌توانیم به ایران آب بدهیم.»

شاه ولی، دهقان درهلمند می‌گوید: «ما درصورتی می‌توانیم به ایران آب بدهیم که آب ما زیاد شود یا اینکه بند ما به اندازه ای آب را ذخیره کند نیاز ما را برآورده سازد.»

دهاقین ولایت هلمند در حالی از کمبود آب شکایت دارند که اخیرا ایران گفته است که افغانستان باید حقابه این کشور را از دریای هلمند بدهد.

امارت اسلامی می گوید که متعهد به تامین حقابه ایران هستند اما آب کافی وجود ندارد.

مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب می‌گوید: «ما مطابق معاهده ۱۳۵۱ از دریای هلمند حقابه جمهوری اسلامی ایران را داده ایم و در آینده نیز به تامین حقابه آنها متعهد هستیم. نشست های نوبتی کمیساران امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بگونه عادی برگزار می‌شود. روی این موارد در فضای دوستانه بحث و به همین گونه سال نورمال و غیر نورمال آبی تعیین می‌گردد.»

شکایت دهاقین در ولایت هلمند از کمبود آب نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی تاثیر منفی روی افغانستان گذاشته است، از این رو آگاهان می‌گویند که این مسئولیت دولت ها است تا با تدوین برنامه های دراز مدت مشکلات مردم را حل کنند.

منبع

Be the first to comment on "شکایت دهاقین هلمند از کمبود آب"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*