وزارت خارجۀ امریکا: در کوتاه مدت هیچ طرحی برای از سرگیری فعالیت دپلوماتیک در کابل نداریم

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته است که این کشور فعالیت دپلوماتیک خود را در افغانستان در آیندۀ نزدیک از سر نمی‌گیرد.

ویدانت پتیل، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده روز دوشنبه ششم فبروری (۱۷ دلو) در یک کنفرانس خبری گفت: “مهم است تا در مورد موضع وزارت خارجه [امریکا] بسیار واضح باشیم و آن اینکه هیچ طرحی در کوتاه مدت نداریم تا هرگونه فعالیت دپلوماتیک خود را به افغانستان برگردانیم.”

پیش از این گزارش‌هایی نشر شده بود که گویا وزارت خارجۀ ایالات متحده طرح بازگشایی بخش قنسولی خود را در افغانستان بررسی می‌کند.

پتیل به خبرنگاران گفت: “ما با افغان‌های زیادی، به شمول طالبان، در داخل و بیرون از افغانستان در تعامل استیم، اما حقوق بشر و برگشت دختران و زنان به مکتب در محور تعامل ما قرار دارد.”

او گفت که ایالات متحده با شرکای خود به شمول ملل متحد سرگرم کار است تا بر طالبان همچنان فشار وارد شود و آن گروه به “تغییر فرمان‌های تبعیض‌آمیز، به ویژه فرامینی که به گونۀ نامتناسب زنان و دختران را متاثر می‌کند” وادار ساخته شوند.

پتیل گفت که رویکردهای سختگیرانۀ طالبان، بر هرگونه عادی‌سازی روابط با حکومت آن گروه، تاثیر می‌گذارد. او با اشاره به عادی سازی روابط با طالبان گفت: “این امر به احترام به حقوق همه افغان‌ها بستگی دارد.”

پس از خروج کامل امریکا از افغانستان در اگست ۲۰۲۱، طالبان بر آن کشور مسلط شده و از آن زمان تا کنون به گونۀ پیهم مقررات سختگیرانه را بر زنان و دختران وضع کرده و آنان را از حق آموزش و کار، به استثنای شمار معدود ادارات صحی و آموزشی، محروم کرده و آزادی‌های مدنی زنان به شمول حق سیر و سفر و رفتن به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی، حمام‌های عمومی و آرایشگاه‌های زنانه را سلب کرده اند.

جامعۀ جهانی به ویژه ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی تاکید دارند که پیش از هرگونه تعامل و اقدام برای عادی سازی روابط با طالبان، آن گروه نخست به حقوق بشری تمام افغان‌ها به شمول حق کار و آموزش زنان و دختران و حقوق اقلیت‌ها احترام گذاشته و حکومت همه شمول را شکل دهند.

با اینحال، طالبان تاکید دارند که آموزش زنان و دختران موضوع داخلی افغانستان بوده و به ادعای این گروه، حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین شده است. این گروه همچنان مدعی است که حکومت این گروه فراگیر بوده و همه اقوام و اقلیت‌های افغانستان در آن نمایندگی دارند.

منبع

Be the first to comment on "وزارت خارجۀ امریکا: در کوتاه مدت هیچ طرحی برای از سرگیری فعالیت دپلوماتیک در کابل نداریم"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*