وقوع انفجار و درگیری در بغلان

باشنده‌گان محل از وقوع انفجار و درگیری در ولایت بغلان خبر می‌دهند. باشنده‌گان محل می‌گویند که این انفجار پنج‌شنبه‌شب، ۱۱ عقرب، در شهر پلخمری، مرکز ولات بغلان صورت گرفته است. طبق اظهارات آنان، این انفجار در برابر ریاست استخبارات طالبان در بغلان صورت گرفته است و تلفاتی به همراه دارد. شاهدان عینی می‌گویند که صدای شلیک گلوله از محل حادثه نیز شنیده می‌شود و طالبان تمام راه‌های منتهی به این ساحه را مسدود کرده‌اند. به گفته شاهدان، امبولانس‌ها نیز در ساحه رفت‌وآمد دارد. از نوعیت تلفات دقیق این رویداد جزییات در دست نیست. طالبان نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

باشنده‌گان محل از وقوع انفجار و درگیری در ولایت بغلان خبر می‌دهند. باشنده‌گان محل می‌گویند که این انفجار پنج‌شنبه‌شب، ۱۱ عقرب، در شهر پلخمری، مرکز ولات بغلان صورت گرفته است. طبق اظهارات آنان، این انفجار در برابر ریاست استخبارات طالبان در بغلان صورت گرفته است و تلفاتی به همراه دارد. شاهدان عینی می‌گویند که صدای شلیک گلوله از محل حادثه نیز شنیده می‌شود و طالبان تمام راه‌های منتهی به این ساحه را مسدود کرده‌اند. به گفته شاهدان، امبولانس‌ها نیز در ساحه رفت‌وآمد دارد. از نوعیت تلفات دقیق این رویداد جزییات در دست نیست. طالبان نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

باشنده‌گان محل از وقوع انفجار و درگیری در ولایت بغلان خبر می‌دهند. باشنده‌گان محل می‌گویند که این انفجار پنج‌شنبه‌شب، ۱۱ عقرب، در شهر پلخمری، مرکز ولات بغلان صورت گرفته است. طبق اظهارات آنان، این انفجار در برابر ریاست استخبارات طالبان در بغلان صورت گرفته است و تلفاتی به همراه دارد. شاهدان عینی می‌گویند که صدای شلیک گلوله از محل حادثه نیز شنیده می‌شود و طالبان تمام راه‌های منتهی به این ساحه را مسدود کرده‌اند. به گفته شاهدان، امبولانس‌ها نیز در ساحه رفت‌وآمد دارد. از نوعیت تلفات دقیق این رویداد جزییات در دست نیست. طالبان نیز تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

منبع

Be the first to comment on "وقوع انفجار و درگیری در بغلان"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*