باشندگان: در ولسوالی غورماچ هیچ مکتب برای دختران وجود ندارد

شماری از باشندگان ولسوالی غورماچ بادغیس می‌گویند که تاکنون هیچ مکتبی برای دختران در این ولسوالی ساخته نشده است.

آنان می‌افزایند که دختران در این ولسوالی از فراگیری آموزش تاکنون محروم مانده و با سرنوشت نامعلوم و یک آینده ناروشن روبه‌رو هستند.

غورماچ؛ ولسوالی دورأفتاده‌ی بادغیس است که باشندگان آن با چالش‌های گوناگون روبه‌رو هستند.

غوث الدین، به طلوع‌نیوز، گفت: «در غورماچ در بیست سال حکومت مکتب دخترانه وجود نداشت. نه ساخته شده است و نه افتتاح شده است و نه نشانی وجود دارد که نشان دهند که در این منطقه ما مکتب را فعال کردیم.»

محمد زمان، باشنده بادغیس، می‌گوید: «ما می‌خواهیم که بیش‌تر به اینجا توجه شود. در بخش صحت دفتر‌ها در اینجا کار کنند، بویژه در بخش معارف، چون دختران که تا صنف ششم که در دیگر ولسوالی‌ها و مناطق وجود دارد، در غورماچ نیز فعال شود.»

حسیب الله، باشنده بادغیس، گفت: «بخاطر این که طبقه ذکور و اناث آموزش ببینند، باید در هر ولایت و ولسؤالی مکتب‌های دخترانه و پسرانه ساخته شوند.»

آگاهان نیز محروم بودن دختران از آموزش را برای آینده کشور زیانبار می‌دانند.

فهیم انتظار، استاد دانشگاه، گفت: «نبود مکاتب دخترانه در نقاط دور دست، روی روند گسترش دانش، انکشاف جامعه، تأمین نیروی متخصص انسانی مورد نیاز کشور، تأثیرات منفی برجای گذاشته است.»

از سویی هم، مسوولان ریاست معارف بادغیس نبود مکتب برای دختران در غورماچ را تأیید می‌کنند و از تلاش‌ها برای ایجاد مکتب‌ها برای دختران در این ولسوالی اطمینان می‌دهند.

محب الله احسان، رییس معارف بادغیس، گفت: «سال گذشته نیز پیشنهاد‌های مکاتب را کردیم، که برخی از آنان منظور شدند، دو یا سه در ولایت منظور شدند. مردم ولسوالی غورماچ نیز پیشنهاد کرده‌اند، اما متأسفانه امسال در سراسر افغانستان منظوری برخی از مکاتب نیامد و به تعویق افتیدند.»

بر بنیاد معلومات ریاست معارف بادغیس، هم اکنون یکصد هفتاد و سه هزار و دو صد و نه دانش‌آموز که بیش از ۳۸ هزار آن دختران هستند در ۵۰۸ مکتب در این ولایت سرگرم فراگیری آموزش هستند.

منبع

Be the first to comment on "باشندگان: در ولسوالی غورماچ هیچ مکتب برای دختران وجود ندارد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*