یک فرد در پروان پسر و دختر خود را کشته است

مسولان محلی در ولایت پروان می گویند، به اثر خشونت های خانوادگی یک مرد در ولسوالی بگرام این  یک پسر ۲۰ ساله و دختر ۱۸ ساله خود را بقتل رسانید و خانم برادر خود را زخمی ساخته است.

مولوی شمس الحق ریس اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان با تائید این خبر به آژانس خبری پژواک گفت :” اختلافات خانواده گی بین زن و شوهر از پنج سال بدینسو جریان داشت ، وقتیکه او می خواست خانم خود را از خانه بیرون کند، پسرش ممانعت کرده است . ”

وی گفت درین جنجال این فرد فیر می کند که در اثر آن پسر ۱۸ ساله اش که حافظ قرآن نیز بود همراه خواهرش کشته می شود، و خانم برادرش هم زخمی می شود.

موصوف علت این رویدار فقر اقتصادی را به شدد رد می‌کند و می گوید در نزد وی چهار صد هزار افغانی موجود بوده است.

وی می افزاید که این شخص معتاد به مواد مخدر بوده است ، علت و نیگزه اصلی اعتیاد به مواد مخدر میباشد.

بگفته وی این مرد از ساحه فرار کرده مورد پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارد.

مسولان محلی در ولایت پروان می گویند، به اثر خشونت های خانوادگی یک مرد در ولسوالی بگرام این  یک پسر ۲۰ ساله و دختر ۱۸ ساله خود را بقتل رسانید و خانم برادر خود را زخمی ساخته است.

مولوی شمس الحق ریس اطلاعات وفرهنگ ولایت پروان با تائید این خبر به آژانس خبری پژواک گفت :” اختلافات خانواده گی بین زن و شوهر از پنج سال بدینسو جریان داشت ، وقتیکه او می خواست خانم خود را از خانه بیرون کند، پسرش ممانعت کرده است . ”

وی گفت درین جنجال این فرد فیر می کند که در اثر آن پسر ۱۸ ساله اش که حافظ قرآن نیز بود همراه خواهرش کشته می شود، و خانم برادرش هم زخمی می شود.

موصوف علت این رویدار فقر اقتصادی را به شدد رد می‌کند و می گوید در نزد وی چهار صد هزار افغانی موجود بوده است.

وی می افزاید که این شخص معتاد به مواد مخدر بوده است ، علت و نیگزه اصلی اعتیاد به مواد مخدر میباشد.

بگفته وی این مرد از ساحه فرار کرده مورد پیگرد نیروهای امنیتی قرار دارد.

منبع

Be the first to comment on "یک فرد در پروان پسر و دختر خود را کشته است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*