بایدن در روز جهانی پناهجویان: امریکا از جمعیت پناهجو در جهان حمایت می‌کند

جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده به مناسبت ۲۰ جون، روز جهانی پناهجویان، گفت که از شهامت و استقامت میلیون‌ها پناهجویی که به خاطر خشونت و سرکوبگری مجبور به ترک کشورشان شده است، قدردانی کرده و از آنان حمایت می‌کند.

بایدن گفت که در حال حاضر نزدیک به ۱۱۰ میلیون نفر در جهان مجبور به ترک کشورشان شده اند که به گفتهٔ وی این شمار پناهجویان در تاریخ پیشینه نداشته است.

او از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین که منجر به آواره و بیجاشدن میلیون‌ها اوکراینی شد به گونهٔ مشخص یاد کرده و گفت که این “تهاجم ظالمانه و ناموجه” منجر به فرار پناهجویان به پیمانه‌ای شده است که از جنگ جهانی دوم به اینسو پیشینه نداشته است.

بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از آغاز تهاجم نظامی روسیه تا کنون بیش از ۸.۲ میلیون شهروند آن کشور به کشورهای خارجی، عمدتاً‌ کشورهای اروپایی، پناه برده و کم و بیش شش میلیون نفر دیگر در داخل آن کشور بیجا شده اند.

بایدن همچنان گفته است که میلیون‌ها نفر دیگر به شمول زنان و کودکان از افغانستان، سوریه، ونزویلا، سومالیا و سودان جنوبی آواره و مهاجر شده اند.

پس از حاکم شدن امارت اسلامی بر افغانستان، صدها هزار شهروند این کشور به کشورهای خارجی به ویژه ایران و پاکستان پناه جسته اند.

بایدن گفته است که ایالات متحده در سال آینده از ۱۲۵ هزار پناهجو پذیرایی خواهد کرد که چنین میزان مهاجرپذیری در سه دههٔ گذشته در این کشور پیشینه نداشته است.

رییس جمهور ایالات متحده گفت که حکومت ایالات متحده برنامهٔ اسکان مجدد به پناهجویان را در دستور کار خود دارد که ایجاد فرصت‌های شغلی و مشارکت پناهجویان در اقتصاد امریکا شامل آن ‌می‌باشد. او از امریکا به عنوان بزرگترین فراهم کنندهٔ‌ کمک‌های بشری برای پناهجویان در سرتاسر جهان یاد کرده است.

با اینحال به گفتهٔ بایدن، رسیدگی و حراست از پناهجویان آزمون مشترک بوده و مستلزم راه حل مشترک جهانی است. او گفته است که ایالات متحده در همکاری با بانک جهانی و ملل متحد، برنامه‌های رسیدگی به پناهجویان را در سرتاسر جهان حمایت می‌کند.

منبع

Be the first to comment on "بایدن در روز جهانی پناهجویان: امریکا از جمعیت پناهجو در جهان حمایت می‌کند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*