چه تعداد پناهجوی افغان در تاجیکستان زندگی می‌کنند؟

رجب‌زاده‌بای محمد شریف، معاون ادارۀ خدمات شناسنامه و ثبت احوال نفوس خارجیان در وزارت داخلۀ جمهوری تاجیکستان می‌گوید که بیش از ۵۶۰۰ پناهجوی افغان در هفت ساحۀ این کشور سکونت دارند.

طبق آماری که رجب‌زاده با صدای امریکا شریک کرده است، از شروع سال ۲۰۲۳ میلادی تا پایان ماه می سال ۲۰۲۳ میلادی ۵۶۱۹ پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شده اند.

به اساس این آمار، پناهجویان افغان در هفت ساحۀ تاجیکستان – شهر وحدت، ناحیه رودکی، شهر دوشنبه، ولایت سغد، ولایت ختلان، شهر حصار و ناحیه شهرنو – زیست دارند. اما حدود ۸۰ درصد افغان‌ها در شهر وحدت و ناحیه رودکی مسکن گزین شده اند.

بر اساس آمار وزارت داخلۀ تاجیکستان، از جمع ۵۶۱۹ پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان، ۲۲۴۷ نفر آنان زن و ۳۳۷۲ نفر دیگر مرد و ۱۵۹۱ نفر کودکان و نوجوانان هستند.

آقای رجب‌زاده به صدای امریکا گفت: “در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی، به تعداد ۹۶۸ پناهجو از قید پناهجویی بیرون شده اند. از این جمع ۹۲۲ نفر به کشورهای سوم رفته، ۳۴ نفر به افغانستان برگشته، ۱۳ نفر فوت کردند و دو نفر شهروندی تاجیکستان را گرفته اند.”

در پنج ماه نخست سال روان میلادی ۹۶۸ شهروند افغان تاجیکستان را ترک کرده و اکثر آنان به کشورهای سوم رفته اند.

معاون ادارۀ خدمات شناسنامه و ثبت احوال نفوس خارجیان در وزارت داخلۀ جمهوری تاجیکستان گفت که در جریان پنج ماه اخیر، از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، برای ۵۴۸ نفر از پناهجویان افغان، نزدیک به ۳۳۰ هزار سامانی (بیش از ۳۰ هزار دالر امریکایی) کمک مالی شده است.

بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد تا دسمبر ۲۰۲۲ حدود ۸۴۶۰ پناهجو و ۱۱۱۳ متقاضی پناهندگی در تاجیکستان زیست داشتند که بر اساس آمار ارایه شده از سوی وزارت داخلۀ تاجیکستان بیشتر آنان را افغان‌ها تشکیل می‌دهند.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*