نزدیک به دو هزار تن در پروان با اشتراک در برنامه کار در بدل غذا، پول نقد دریافت کردند

دفتر هماهنگی کمک‌های انسانی (CHA) برای یک‌‌هزار و ۹۷۰ تن در ولایت پروان، از طریق برنامه کار در بدل غذا، پول نقد توزبع کرده است.

مسوولان محلی در ولایت پروان که نمی‌خواهند نامی‌ از آنان گرفته شود روز چهارشنبه، ۱۶ حمل، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که این افراد برای یک ماه در بخش‌های ساخت و ترمیم جاده‌ها و پاک‌کاری کانال‌های آب‌رسانی در ولسوالی‌های جبل‌السراج و سیدخیل استخدام شده بودند.

دست‌مزد روزانه هر‌ کارگر برنامه کار در بدل غذا در پروان مبلغ ۴۵۰ افغانی در نظر گرفته شده است.

با این حال، شماری از ساکنان پروان خواستار تداوم و گسترش این‌گونه برنامه‌ها در بخش‌های مختلف این ولایت هستند

گفتنی است که برنامه کار در برابر غذا یکی از پروژه‌های مربوط به سازمان ملل متحد است که در حال حاضر در بیشتر ولایت‌های افغانستان تطبیق می‌‌شود.

منبع

برای یک‌‌هزار و ۹۷۰ تن در ولایت پروان، از طریق برنامه کار در بدل غذا، پول نقد توزبع کرده است.

مسوولان محلی در ولایت پروان که نمی‌خواهند نامی‌ از آنان گرفته شود روز چهارشنبه، ۱۶ حمل، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گویند که این افراد برای یک ماه در بخش‌های ساخت و ترمیم جاده‌ها و پاک‌کاری کانال‌های آب‌رسانی در ولسوالی‌های جبل‌السراج و سیدخیل استخدام شده بودند.

دست‌مزد روزانه هر‌ کارگر برنامه کار در بدل غذا در پروان مبلغ ۴۵۰ افغانی در نظر گرفته شده است.

با این حال، شماری از ساکنان پروان خواستار تداوم و گسترش این‌گونه برنامه‌ها در بخش‌های مختلف این ولایت هستند

گفتنی است که برنامه کار در برابر غذا یکی از پروژه‌های مربوط به سازمان ملل متحد است که در حال حاضر در بیشتر ولایت‌های افغانستان تطبیق می‌‌شود.

Be the first to comment on "نزدیک به دو هزار تن در پروان با اشتراک در برنامه کار در بدل غذا، پول نقد دریافت کردند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*