پوهنتون امریکایی افغانستان به دختران دانش‌آموز دورۀ لیسه فرصت آموزش فراهم کرده است

پوهنتون امریکایی افغانستان اعلام کرده است که برای دختران دانش‌آموز دورۀ لیسه فرصت آموزش را فراهم کرده است.

این پوهنتون با نشر اعلامیه‌ای در صفحهٔ ایکس گفته است که هدف از این اقدام، پرورش نیروی کار تحصیل‌ کرده است،‌ زیرا نیرو کار ماهر، اساس ثبات سیاسی و اقتصادی را در افغانستان را ایجاد می کند.

این برنامه برای دانش آموزانی طراحی شده است که صنف‌های نهم ودهم را تکمیل کرده و صنف ۱۱ را آغاز کرده اند، اما به دلیل ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران در افغانستان نتوانسته اند تحصیلات خود را به پایان برسانند.‌ دانش‌آموزانی که واجد شرایط استند، می‌توانند از طریق آنلاین درخواست بدهند.

در این اعلامیه آمد است که این برنامهٔ آموزشی با ارزش‌های اصلی پوهنتون امریکایی افغانستان همسو و پابند است،‌ ارزش‌هایی شامل تعهد به آزادی بیان،‌ کثرت گرایی، تحقیق آزاد، فرصت های برابر، حقوق فردی، مدارا و رفتار شخصی و حرفه‌ای آبرومند می‌باشد.

در اعلامیۀ پوهنتون امریکایی افغانستان تاکید شده است که این برنامه فقط برای آنعده از دانش‌آموزان افغان طراحی شده است که در داخل افغانستان زندگی می‌کنند و ”ما درخواست آنعده از دانش‌آموزان را نمی‌پذیریم که در بیرون از افغانستان زندگی می‌کنند”.

اما در این اعلامیه مشخص نشده است که در کنار تکمیل صنوف نهم، دهم و شمولیت به صنف یازدهم شرایط دیگر نیز وجود دارد یا خیر. در این اعلامیه همچنین مشخص نشده است که این پوهنتون به چه تعداد دانش‌آموزان را می‌پذیرد.

پس از مسلط شدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، مقامات این گروه مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران مسدود کرده اند.

قرار بود با آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۲ دروازه‌های مکاتب و تحصیلات عالی به روی دختران باز شوند، اما طالبان بازگشایی موسسات تعلیمی بالاتر از صنف ششم برای دختران را تا “امر ثانی” به تاخیر انداختند.

طالبان در حاکمیت قبلی شان نیز بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان را عمدتاً از حق کار و تحصیل محروم کرده بودند. با وجود تقاضاها و فشار‌های بین المللی مبنی بر بازگشایی مکاتب دختران، طالبان این تقاضا‌ها را مداخله در امور داخلی افغانستان قلمداد کرده اند.

منبع

Be the first to comment on "پوهنتون امریکایی افغانستان به دختران دانش‌آموز دورۀ لیسه فرصت آموزش فراهم کرده است"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*