راه‌اندازی یک “برنامه‌ی رقابتی کارآفرینی” به هدف ایجاد شغل

یک نهاد در همکاری با یکی از دانشگاه‌های کابل یک برنامه‌ی رقابتی را زیر نام کارآفرینی به هدف ایجاد شغل برای جوانان، به راه‌ انداخته است.

جوانان، طرح‌های اقتصادی شان را از تمامی ولایت‌های کشور ارایه می‌کنند که در پایان زمینه عملی‌سازی سه طرح برتر از سوی نهاد برگزار کننده فراهم می‌شود.

برگزارکنندگان این برنامه می‌گویند که این رقابت سه مرحله دارد.

عبدالقاهر بهشتی، برگزارکننده، در باره این برنامه گفت: «کمپ کارآفرینی به منظور تحقق کارآفرینی، رشد اقتصادی و کاهش فقر در افغانستان راه‌اندازی شده است. بنابراین ما در پی این استیم که با ترویج اندیشه‌های کارآفرینی و حمایت از طرح‌های کارآفرینی در افغانستان بتوانیم در رشد اقتصادی در افغانستان کمک نماییم.»

محمد نبی شهاب، ریس یکی از دانشگاه‌های خصوص، می‌گوید: «طرح‌های که به مرحله نهایی رسیده، شانزده طرح از سوی دختران ارایه شدند که یک عمل قابل ستایش است.»

از سویی‌هم، شماری از اشتراک کنندگان در این برنامه می‌گویند که برگزاری چنین برنامه‌ها برای رشد این قشر جامعه سودمند است.

محمد مصطفی، اشتراک کننده، گفت: «جوانان تشویق می‌شوند و می‌بینند که کسانی وجود دارند که مفکوره‌ها و طرح‌های شان را در می‌کنند و دیگران هم یک رقابت کننده را می‌بینند و انگیزه می‌گیرند.»

در همین حال، عبدالسلام کوهی مشاور حقوقی و پالیسی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که دولت باید با نهادها و سکتورها برای رشد اقتصاد کشور همکاری بیش‌تر کند.

آقای کوهی گفت: «دولت‌ها مکلف استند که در جهت طرح‌ها و پیشنهادهای کارآفرین‌ها هم از سکتور خصوصی و نهادهای علمی ارایه می‌شوند، به این وقت بگذارد.»

در مرحله نخست این رقابت، ۶۲ گروه از سراسر افغانستان شرکت کرده‌اند که ۲۶ گروه به شمول ۱۶ گروه از بانوان و ۱۰ گروه از آقایان برگزیده شده‌اند.

منبع

Be the first to comment on "راه‌اندازی یک “برنامه‌ی رقابتی کارآفرینی” به هدف ایجاد شغل"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*