شاگردان مکاتب در کالیفورنیا در بخش آموزش با دختران در افغانستان کمک می‌کنند 

کالیفورنیا

شاگردان مکاتب لیسه در ایالت کالیفورنیا امریکا با تشریک مواد درسی به گونهٔ مجازی و جمع آوری کمک‌های نقدی، با دختران در افغانستان کمک می‌کنند .

تیموتی ستیفین، استاد تاریخ در شهر سن‌دییگو می‌گوید که شاگردان وی در اکادمی کرست کنیون زمانی دست به کار شدند که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران را از رفتن به مکتب منع کردند.

ستیفین افزود: “زمانی که دختران بیشتر از پیش نیازمند بودند، شاگردان من گفتند، بیایید بر آنان تمرکز کنیم، بیایید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا آنان به دروس شان ادامه دهند یا آنکه تحصیلات شان را به پایان برسانند.”

شاگردان مکاتب لیسه در این شهر ایالت کالیفورنیا تشریک مواد درسی را شامگاهی به وقت محل که صبح افغانستان می‌شود، آغاز کردند.

هوا خسروی، یکی از این شاگردان امریکایی به صدای امریکا گفت که جغرافیه یکی از عمده‌ترین مضامینی است که آنرا با دختران در افغانستان شریک می‌سازند.

دختران افغان در این نشست‌ها از یک مرکز آموزشی به گونهٔ سری اشتراک می‌کنند، جاییکه نام‌های آنان ذکر نمی‌شود که چهره‌های شان به گونهٔ خیره به نشر می‌رسد تا از پی‌گیری طالبان در امان بمانند.

یکی از شاگردان افغان گفت: “زمانی که طالبان مسلط شدند، به ما گفتند که به مکتب نروید و ما به مکتب نرفتیم. اما برخی از شاگردان به مکتب رفتند و طالبان آنان را مجازات کردند.”

با آنهم، استاد این مرکز آموزشی گفت که دست از آموزش دختران افغان برنخواهد برداشت.

او بدون ذکر نامش گفت: ” باور کامل دارم که اگر وظیفهٔ خود را به گونهٔ درست انجام دهید، آینده به گونهٔ خودی به صورت درست ایجاد خواهد شد.”

یکی از شاگردان افغان گفت که “روزی برای ادامهٔ تحصیلاتم به خارج خواهم رفت و طب می‌خوانم تا پژوهشگر بیماری سرطان شوم”.

کیمیا مستوفی، شاگرد یکی از مکاتب لیسه در شهر سن‌دییگو گفت: “با وجود آنکه در اماکن مختلف جغرافیایی زندگی می‌کنیم، مشترکات زیاد فرهنگی داریم. خانوادهٔ من از ایران است و آنان از افغانستان اند. ما به عین زبان صحبت می‌کنیم و عین سنت‌ها را تجلیل می‌کنیم.”

شاگردان امریکایی با دختران افغان، پروژه‌های هنری و شعری را شریک می‌کنند. در سن‌دییگو، شاگردان نسخه‌های برخی از این پروژه‌ها را فروختند تا بیش از ۱۰هزار دالر برای خریداری کمپیوتر‌های لپ‌تاپ در افغانستان، جمع آوری کنند.

صنوف مشترک با پیوستن شاگردان از هانگ کانگ و ایالت‌های مساچوستس، کنتکی و جورجیا، در حال گسترش است.

منبع

Be the first to comment on "شاگردان مکاتب در کالیفورنیا در بخش آموزش با دختران در افغانستان کمک می‌کنند "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*