میرویس اشرف: شورای بین المللی کرکت بودجه کرکت بورد افغانستان را افزایش می دهد

کرکت بورد افغانستان می گوید که در نشست شورای بین المللی کرکت بر علاوه به همکاری های تخنیکی تصمیم افزایش بودجه افغانستان نیز گرفته شد.

در یک خبرنامه که از طرف کرکت بورد منتشر شده آمده است، ميرويس اشرف رئیس عمومی کرکت بورد و نصیب خان رييس اجراييوی اين اداره در نشست رئیسان عمومی و اجراییوی شورای بین المللی کرکت اشتراک کردند.

منبع افزوده است، درین نشست روی بالا بردن بودجه کرکت بورد افغانستان، همکاری های تخنیکی و برنامه های آینده شورای متذکره بحث و تبادل نظر شد.

در خبرنامه آمده است، در این نشست برنامه مسابقات آینده افغانستان تایید شد و همچنین در برنامه آموزشی درجه سوم شورای بین المللی کرکت برای مربیان، ۱۰ تن از مربیان رسمی کرکت بورد افغانستان از تاریخ ۲۰ ماه می سال جاری الی ۳۰ ماه متذکره اشتراک خواهند کرد.

همچنین در این نشست توافق شد که در برنامه عملکرد عالی (HPC) شورای بین‌المللی کرکت که در آینده نزدیک آغاز میشود، چهار کشور عضو کامل و کشور های دارای عضویت درجه دوم در آن بازی خواهند کرد. این برنامه به هدف همکاری های هرچه  بیشتر با کشور های دارای عضویت درجه دوم تدارک دیده شه است.

اشتراک کننده ګان این نشت تاکید کردند که در زمینه همکاری های فنی و ظرفیت سازی کرکت با افغانستان همکاری های بیشتری صورت خواهد گرفت تا افغانستان در این زمینه به خودکفایی لازم برسد.

میرویس اشرف رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان می گوید: ((در مجموع این نشست سرشار از دستاوردهای فراوان برای افغانستان بود، در کنار خبرهای خوب دیگر یک نوید خوش برای افغانستان، ازدیاد بودجه برای افغانستان است که به زودی افزایش می یابد. پس از تایید، بودجه افغانستان به رقم قابل ملاحظه ای افزایش داده خواهد شد.))

منبع

Be the first to comment on "میرویس اشرف: شورای بین المللی کرکت بودجه کرکت بورد افغانستان را افزایش می دهد"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*