استقبال گرم عالمان دین و باشند‌گان ولایت بلخ از کمپاین‌های واکسین پولیو

شماری از عالمان دین و باشند‌گان ولایت بلخ از کمپاین‌های واکسین پولیو استقبال کرده و از خانوادها می‌خواهند تا کودکان شان را واکسین کنند.

بر اساس گزارش‌ها،‌روند مبارزه در برابر بیماری پولیو در ولایت‌های شمالی افغانستان به خوبی پیش می‌رود و مسوولان صحی تلاش دارند تا ویروس پولیو را از افغانستان ریشه‌کن سازد.

شماری از باشنده گان ولایت بلخ از کمپاین‌های واکسین پولیو قدردانی کرده و از خانواده‌ها می‌خواهند که کودکان شان را در برابر بیماری پولیو واکسین کنند تا کودکان شان از معلولیت دایمی نجات یابند.

آنان از وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان و ادارات همکار این وزارت می‌خواهند که برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه را در مناطق دوردست ولایت بلخ راه اندازی کنند تا مردم در مورد این بیماری آگاهی حاصل کنند و کوکان زیر سن پنج سال شان را واکسین کنند.

عبدالرحمن، یک تن از بزرگان قومی در ولایت بلخ، به صدای امریکا گفت: “بايد خانواده‌ها کودکان شان را به وقت معین آن واکسين کنند ودوره‌های واکسين آنان را تکمیل کنند، چون واکسين برای کودکان مفید است. خوشبختانه در ولایت بلخ ما در قسمت تطبیق واکسین ضد پولیو برای کودکان هیچ اعتراضی نداريم.”

احمدالله ستانکزی، باشندۀ دیگر ولایت بلخ، می‌گوید: “ریاست صحت عامه، عالمان دین و معلمان بايد از طریق برنامه‌های آگاهی‌دهی ذهنیت‌های منفی برخی از مردم، به ویژه باشند‌گان مناطق دور‌دست را در پیوند با واکسين ضد پوليو، اصلاح کنند.”

از سوی دیگر، شماری از عالمان دین مبارزه در برابر ویروس پولیو را مسوولیت همگانی دانسته و از تمام اقشار جامعه می‌خواهند تا در این مبارزه سهیم شوند.

جمعه خان بلخی، یک تن از عالمان دين در ولایت بلخ، به صدای امریکا گفت: “کارکنان صحی در تطبيق واکسين ضد پولیو نقش مهم و اساسی داشته و باید به توصیه‌های آنان گوش داده شود. همچنان عالمان دین و جوانان نیز می‌توانند در برنامه‌های آگاهی‌دهی نقش ایفا کنند. “

سید کمال شاه سید، مسوول روابط عامۀ دفتر یونیسف، به صدای امریکا گفت: “ما در سال روان میلادی در زون شمال افغانستان، مبلغین صحی را در مراکز صحی استخدام کرده ایم و برنامه های آگاهی‌دهی عامه را در مورد فواید واکسین ضد پولیو برای ساکنین مناطق دور‌دست راه اندازی کرده ایم.”

آقای سید اضافه کرد که دفتر یونیسف در گوشه‌های مختلف افغانستان برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه را آغاز کرده است تا مردم از خطرات بیماری پولیو و فواید واکسین ضد پولیو آگاهی حاصل کنند و بدین ترتیب از انتشار ویروس پولیو جلوگیری به عمل آید.

در سال روان میلادی در زون شمال افغانستان هیچ مورد مثبت پولیو ثبت نشده است. این در حالی است که در این اواخر از ولسوالی‌های کوت، بتی کوت، نازیان و بهسود ولایت ننگرهار چهار واقعه مثبت ویروس پولیو گزارش داده شده است.

منبع

Be the first to comment on "استقبال گرم عالمان دین و باشند‌گان ولایت بلخ از کمپاین‌های واکسین پولیو"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*