سه نفر از اثر گازگرفتگی در تخار جان باختند

مسوولان محلی تخار خبر داده اند که سه نفر از اثر گازگرفتگی در این ولایت جان باخته اند.

عبدالمبین صافی، سخنگوی پولیس تخار گفته است که این رویداد پیش از چاشت دوشنبه (۲۳ دلو) در منطقه چشمه شیر شهر تالقان رخ داده است.

یک تن دیگر در این حادثه بی‌هوش و به شفاخانه ولایتی تخار منتقل شده است.

جان‌باختگان این حادثه مشمول دو مرد و یک زن از یک خانواده اند.

مسوولان محلی تخار خبر داده اند که سه نفر از اثر گازگرفتگی در این ولایت جان باخته اند.

عبدالمبین صافی، سخنگوی پولیس تخار گفته است که این رویداد پیش از چاشت دوشنبه (۲۳ دلو) در منطقه چشمه شیر شهر تالقان رخ داده است.

یک تن دیگر در این حادثه بی‌هوش و به شفاخانه ولایتی تخار منتقل شده است.

جان‌باختگان این حادثه مشمول دو مرد و یک زن از یک خانواده اند.

مسوولان محلی تخار خبر داده اند که سه نفر از اثر گازگرفتگی در این ولایت جان باخته اند.

عبدالمبین صافی، سخنگوی پولیس تخار گفته است که این رویداد پیش از چاشت دوشنبه (۲۳ دلو) در منطقه چشمه شیر شهر تالقان رخ داده است.

یک تن دیگر در این حادثه بی‌هوش و به شفاخانه ولایتی تخار منتقل شده است.

جان‌باختگان این حادثه مشمول دو مرد و یک زن از یک خانواده اند.

عبدالمبین صافی، سخنگوی پولیس تخار گفته است که این رویداد پیش از چاشت دوشنبه (۲۳ دلو) در منطقه چشمه شیر شهر تالقان رخ داده است.

یک تن دیگر در این حادثه بی‌هوش و به شفاخانه ولایتی تخار منتقل شده است.

جان‌باختگان این حادثه مشمول دو مرد و یک زن از یک خانواده اند.

منبع

Be the first to comment on "سه نفر از اثر گازگرفتگی در تخار جان باختند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*