گزارش سازمان ملل: میلیون‌ها تن در افغانستان با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه هستند

در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۵.۸ میلیون تن در افغانستان با بحران و سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش نتایج سالانه‌ سال ۲۰۲۳ می‌گوید که میلیون‌ها تن در افغانستان با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه هستند و اکثریت مردم نیازهای اولیه خود را تامین کرده نمی‌توانند.

ملل متحد در این گزارش تصریح کرده است که بحران بشری در افغانستان در سال ۲۰۲۳ ادامه یافت و این کشور در یک توسعه غیرقابل ملاحظه در این سال، یک دهه عقب‌گرد داشته است و در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند.

در بخشی از گزارش سالانه‌ی سازمان ملل متحد در باره افغانستان آمده است که: «اکنون افغان‌ها دسترسی به غذا را به عنوان ضروری‌ترین نیاز خود ذکر می‌کنند. میلیون‌ها تن که قادر به پرداخت یا تهیه نیازهای اولیه‌ی خود نیستند، با گرسنگی و سوءتغذیه روبه رو هستند.»

در این گزارش آمده است که با توجه به بحران اقتصادی، میزان تولید اقتصادی از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، یک چهارم کاهش یافته است و بر اساس گزارش بانک جهانی، در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند.

در گزارش آمده است که: «بحران انسانی در طول سال ۲۰۲۳ ادامه یافت و نشانه‌های کمی از کاهش آن دیده می‌شود. افغانستان در یک توسعه غیرقابل توجه، یک دهه عقب‌گرد داشته است. با توجه به بحران اقتصادی، میزان تولید اقتصادی از سال ۲۰۲۱، یک چهارم کاهش یافته است، نیمی از جمعیت در حال حاضر در فقر زندگی می‌کنند و ۸۰ درصد خانواده‌ها کمتر از یک دالر امریکایی در روز به اعضای هر عضو خانواده درآمد دارند.»

در این گزارش آمده است که مساعدت‌های ملل متحد به افغانستان از تطبیق اهداف توسعه پایدار در این کشور حمایت می‌کند و سه مورد از اهداف توسعه پایدار که مورد حمایت قرار گرفته اند؛ صحت و سلامت خوب، برابری جنسیتی و از بین بردن فقر است.

سازمان ملل با اشاره به نظرسنجی اخیر گالوپ گفته است که ۹۵ درصد از مردم افغانستان خود را در رنج می‌بینند و میانگین امید به زندگی در پنج سال گذشته کاهش یافته است.

با این حال وزارت اقتصاد بر تداوم کمک‌های بشری به مردم افغانستان تأکید می‌کند و می‌گوید که این وزارت برای کاهش فقر در کشور برنامه‌هایی روی دست دارد.

این در حالیست که سازمان ملل همواره از وضعیت بد اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که برای ادامه کمک‌ها در افغانستان با کمبود بودجه مواجه ‌اند.

پیشتر این سازمان اعلام کرده بود که تنها شش درصد از بیش از سه میلیارد دالر بودجه مورد نیاز برای ارایه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را دریافت کرده‌اند.

منبع

Be the first to comment on "گزارش سازمان ملل: میلیون‌ها تن در افغانستان با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه هستند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*