گزارش گوترش؛ پوشش اختلاف‌های درونی، امنیت و مواد مخدر در افغانستان

در گزارش سه ماهه سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان آمده است که اختلاف‌های درونی میان امارت اسلامی وجود داشته و میزان رویدادهای امنیتی هم از اول نوامبر ۲۰۲۳ تا ده جنوری ۲۰۲۴ در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، سی‌وهشت درصد افزایش یافته است.

بخش‌های مرکزی کشور در این سه ماه با ۲۶۳ رویداد گواه بیش‌ترین رویدادهای امنیتی بوده‌ است.

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش به بحران بشری، اقتصاد، امنیت و پیکار با مواد مخدر در افغانستان پرداخته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی تا اکنون، مقام‌های حکومت کنونی افغانستان در موردهای بنیادی مثل حکومت‌داری اختلافات درونی داشته‌اند و هیچ‌گونه پیشرفتی تا اکنون در بخش فراگیر ساختن نهادها و روش‌های تصمیم‌گیری صورت نگرفته است.

در بخش مسایل مربوط به حقوق بشری این گزارش آمده است که حقوق زنان و دختران در تمام بخش‌های زندگی در افغانستان با محدودیت روبه‌رو بوده است. بازداشت زنان به علت مراعات نکردن حجاب از موارد  یادشده در گزارش است.

گزارش افزوده است: «محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران هم‌چنان پابرجاست و در برخی مناطق افغانستان، اجرای محدودیت‌ها دشوارتر شده است.»

اما انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در این گزارش از کاهش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در افغانستان ستایش کرده است.

گزارش در پیوند به مواد مخدر افزوده است: «پس از ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر توسط مقام‌های کنونی افغانستان، کشت خشخاش در افغانستان کاهش ۹۵ درصدی داشته است، این ممنوعیت سبب افزایش شدید و مداوم قیمت تریاک شد، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که در نتیجه این ممنوعیت، کشاورزان تریاک، نیمی از کُل درآمد خود را از دست داده‌اند.»

سیداکبر سیال وردک آگاه مسایل سیاسی درباره این گزارش چنین نظر دارد: «زمانی‌که سازمان ملل گزارشی از اوضاع افغانستان نشر می‌کند، باید نواقص و دست‌آوردها و پیشرفت‌ها یعنی نقاط مثبت و منفی را یادآور شود.»

ادریس زازی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی هم گفت: «تهدید و مشکلات امنیتی وجود داشته و وجود خواهد داشت، در زمان مناسب اش، رسیدگی نکردن به این مشکلات، یک مشکل است.»

تا اکنون امارت اسلامی به این گزارش واکنش نشان نداده است؛ اما پیش از این همواره گفته است که حقوق بشر در کشور بر بنیاد قوانین اسلامی تامین است و پیکار با مواد مخدر و همچنان تامین امنیت در سراسر کشور از دست‌آوردهای امارت اسلامی است

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*