اقتصاد

ملل متحد: از مواجه‌شدن میلیون‌ها افغان با گرسنگی نگرانیم

دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که گرسنگی و سوتغذیه در افغانستان هنوز هم در سطح بلند قرار دارد و بر اساس برآوردها، ۱۵.۸ میلیون افغان در سال ۲۰۲۴ با عدم مصوونیت غذایی روبرو خواهند شد.