اقتصاد

شکایت دهاقین هلمند از کمبود آب

شماری از دهاقین در اطراف بند کجکی ولایت هلمند می‌گویند زمین‌های زراعتی و باغ‌های شان به دلیل کم آبی در حال خشکیدن است و آب در مزارع شان نمی رسد