اقتصاد

قطع سراسری برق در پاکستان

قطع سراسری برق در پاکستان پاکستان صبح دوشنبه شاهد قطع سراسری برق بود و اکثریت جمعیت ۲۲۰ میلیونی این کشور از انرژی برق محروم شدند….