ادعای پوتین؛ ا.ا جنگ‌افزارهای غربی از اوکرایین را خریداری می‌کند

ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه ادعا کرده است که امارت اسلامی جنگ‌افزارهای غربی ارسال شده به اوکرایین را خریداری می‌کند.

آقای پوتین ‌افزوده که این جنگ‌افزارها از طریق امارت اسلامی به جاهای دیگر نیز ارسال می‌شود.

رییس‌جمهور روسیه گفته است: «برخی از جنگ‌افزارهای غربی ارسال شده به اوکرایین از طریق بازار غیرقانونی جنگ‌افزارها به خاورمیانه راه پیدا کرده و به طالبان فروخته می‌شود. اوکرایینی‌ها آن جنگ‌افزارها را به طالبان می‌فروشند و سپس از به جاهای دیگر ارسال می‌شوند.»

برخی آگاهان به این به باوراند که درباره این ادعا باید بررسی صورت بگیرد.

اسدالله ندیم، آگاه مسایل نظامی گفت: «این مسأله ضرورت به تحقیق بیشتر دارد. اما این مسأله روشن است که سلاح‌های غربی به پیمانه زیاد از اوکرایین خریداران مختلف فروخته شده.»

سرور نیازی یکی دیگر از آگاهان می‌گوید: «اوکرایین با افغانستان نه سرحد دارد و نه مناسبات خوب. اگر چنین اتفاق صورت بگیرد، یگانه راه از روسیه و کشورهای آسیای میانه به افغانستان است.»

اما امارت اسلامی ادعای رییس‌جمهور روسیه مبنی برخریداری جنگ‌افزارهای غربی و انتقال آن به جاهای دیگر را رد می‌کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «این ادعا را ما رد می‌کنیم، درست نیست. هیچ جنگ‌افزار به افغانستان نمیاید و نه از افغانستان می‌رود. اسلحه و مهماتی که بعد از فتح به دست امارت اسلامی آمد، تمامش محفوظ است.»

این نخستین بار است که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه ادعای خریداری جنگ‌افزارهای غربی از سوی امارت اسلامی را مطرح می‌کند.

منبع

Be the first to comment on "ادعای پوتین؛ ا.ا جنگ‌افزارهای غربی از اوکرایین را خریداری می‌کند"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*