نهاد جهانی پاملرنه فعالیت‌اش را در افغانستان از سر می‌گیرد

پاملرنه

نهاد پاملرنه در یک خبرنامه گفته است که فعالیت‌اش را در بخش بهداشت و تغذیه در افغانستان، از سر می‌گیرد.

این نهاد همچنان گفته است که وزارت صحت عامه حکومت سرپرست اجازه داده است تا کارمندان بانو در این نهاد به کارهای شان ادامه دهند.

خبرنامه این نهاد تاکید دارد که بانوان در پیش‌برد کار در نهاد پاملرنه نقش مهم دارند.

سازمان کی‌یرانترنشنل یا پاملرنه گفته است: «کارمندان زن بخش مهم نهاد ما استند و ما بی آنان نمی‌توانیم به گونه اصولی برای مردم افغانستان کمک‌رسانی کنیم بنابراین ما از این فرصت برای ازسرگیری فعالیت‌های بهداشتی و تغذیه با توجه به بحران بشری کنونی که در افغانستان جریان دارد، استقبال می‌کنیم.»

همزمان با این، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که برای بانوان در بخش بهداشت محدودیت وضع نشده است و این نهادها بربنیاد تصمیم خودشان فعالیت‌ شان را متوقف کرده بودند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، می‌گوید: «در قدم نخست پرسونل که مربوط وزارت صحت می‌شود الحمدالله در کار آنها کدام مشکلی پیش نیامده است و کار و فعالیت‌های آنها جریان دارد و بعضی از نهادها به دلیل سوءتفاهم فعالیت‌های خود را متوقف کرده بود که در این مورد مجلس صورت گرفت و این نهادها دوباره کار شان را از سر گرفته‌اند.»

از سویی‌هم، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی از حکومت سرپرست می‌خواهند که تعلیق کار بانوان را در تمامی عرصه‌ها لغو کند تا مشکل فقر در کشور کاهش یابد.

عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «اکثر بانوانی که در نهادهای مختلف حکومتی و غیرحکومتی مصروف کار بودند متاسفانه این‌ها نان‌آور فامیل شان هستند و در صورتی که این‌ها نتوانند کار کنند و نفقه فامیل خود را پیدا بکنند با مشکلات زیادی متاسفانه مواجه خواهند شد.»

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «بیشتر از این محدودیت و ممنوعیت سد راه نهادهای بین‌المللی ایجاد نشود تا از یک سو ما بتوانیم جلو فقر در کشور را بگیریم و از طرف دیگر بحران را تشدید نبخشیم.»

در همین حال، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید که پول‌های نقد که وارد افغانستان می‌شود، در بخش کمک‌های بشردوستانه هزینه می‌شوند.

استفانی ترمبلی، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است: «ما از این بودجه برای انجام کار سازمان ملل و در درجه اول برای ارایه کمک‌های بشردوستانه حیاتی به میلیون‌ها افغانی که به آن نیاز دارند، استفاده می‌کنیم.»

پس از صدور نامه وزارت اقتصاد در باره تعلیق کار بانوان در نهادهای غیرحکومتی، چهار نهاد فعالیت‌های شان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند و از دو روز بدینسو دو سازمان بخشی از فعالیت‌های شان را از سر گرفته‌اند.

منبع

Leave a comment

Your email address will not be published.


*