افغانستان


محکمه‌ای در امریکا حکم فرزندی گرفتن یک کودک افغان توسط یک افسر امریکایی را باطل کرد

در یک رویداد بسیار نادر، یک قاضی در ایالت ویرجینیای ایالات متحده حکم به فرزندی گرفتن یک کودک یتیم افغان توسط یک افسر نیروی بحری امریکا و همسرش را باطل کرد، اما آینده او هنوز هم نامشخص است.